Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng, góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội. Trung tâm NCKH & CGCN thuộc trường Đại học Tây Bắc cơ quan chính chủ trì thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề thuộc nhiều lĩnh vực Nông lâm.

      Nghề chăn nuôi cho lao động nông thôn hàng năm được trung tâm tổ chức vào tháng 8, 9 thường kỳ. Nhằm kết nối phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng lao động hướng tới tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tham gia giảng dạy các lớp là các giảng viên thuộc bộ môn chăn nuôi – thú y, khoa Nông Lâm. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong giảng dạy, hướng dẫn bà con phần lý thuyết chăn nuôi trên lớp, người dân còn được thực hành thực tế tại địa phương. Các lớp học diễn ra có thể là ba tháng hay các lớp tập huấn ngắn hạn các giảng viên luôn sát cánh cùng người học suốt quá trình học tập.  Người học là những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số… của các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh, giáo viên chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để người học thu nhận kiến thức bổ ích.

     Với đội ngũ giảng viên bộ môn trẻ khỏe, sáng tạo luôn hoàn thành nhiệm vụ.   Người học được trang bị những kiến thức mới nhất, được cấp chứng chỉ nghề. Một gia đình có nhiều thành viên có thể tham gia các khóa học khác nhau. Các giáo viên không chỉ gói gọn một chương trình giảng dạy cho từng đối tượng mà chúng tôi có thể chia sẻ nhiều đối tượng  cùng một lúc ở mọi lĩnh vực chăn nuôi.

     Đào tạo nghề là giúp tạo việc làm cho người dân. Với phương châm không quản khó khăn, cầm tay chỉ việc, tiếp xúc với dân, đi với dân ở với dân. Bộ môn chúng tôi huy vọng trong tương lai có thể hướng dẫn và tham gia nhiều lớp học như vậy.

Th.s. Vũ Thị Thảo

Trả lời