Căn cứ Kế hoạch số 244/KH-CĐN ngày 28/9/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ thể:

 1. MỤC ĐÍCH

Phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn Trường phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thể hiện vai trò, trách nhiệm của Công đoàn Trường, các Công đoàn bộ phận và tổ công đoàn luôn cùng chuyên môn vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Kịp thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Đối tượng cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn Trường.

Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

 1. Tuyên truyền trong đoàn viên, CBNGNLĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc; về hành động, trách nhiệm của mỗi cá nhân vì bản thân, vì gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “ai ở đâu ở đó” tại những nơi giãn cách.
 2. Với khẩu hiệu “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ đoàn kết, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn cho đoàn viên, CBNGNLĐ và thực hiện các nhiệm vụ năm học từ trực tiếp sang trực tuyến nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.
 3. Với tinh thần “Mỗi đoàn viên, CBNGNLĐ là một chiến sỹ”, từng cá nhân tự giác thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ngành Y tế, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch, đồng thời vận động, thuyết phục đồng nghiệp, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K, thực hiện giãn cách xã hội và chiến lược tiêm chủng vắc xin; đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao; không bị kích động, lôi kéo để gây rối, có các hành vi trái pháp luật. Tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, có thêm nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, tham gia vào hoạt động phòng, chống dịch tại Nhà trường và cộng đồng.
 4. Chủ động phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CBNGNLĐ bị nhiễm Covid-19, bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đoàn viên, CBNGNLĐ trong khu vực bị phong tỏa, cách ly tập trung và CBNGNLĐ trực tiếp tham gia tuyến đấu chống dịch; có giải pháp sáng tạo ứng phó kịp thời, hiệu quả yêu cầu thực tiễn và diễn biến của dịch tại Nhà trường, địa phương. Tăng cường phát huy các mô hình hiệu quả như “Tổ an toàn Covid-19”, “ATM gạo miễn phí”…
 5. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; tích cực triển khai các hoạt động chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, CBNGNLĐ; xác định rõ trách nhiệm nêu cao bản lĩnh của cán bộ công

đoàn vào thời điểm khó khăn, thử thách với tinh thần “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”,

 1. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 2. Triển khai Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại Nhà trường và địa phương nơi Trường đóng.
 3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ tích cực triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Kịp thời cung cấp thông tin và kết quả công tác phòng dịch và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CBNGNLĐ.
 4. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, CBNGNLĐ; thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất với Hiệu trưởng về các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, duy trì việc làm cho đoàn viên, CBNGNLĐ và hoạt động của đơn vị; tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
 5. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định để huy động các nguồn lực, tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch. Quan tâm các chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ đoàn viên, CBNGNLĐ đang trong khu vực bị phong tỏa, cách ly tập trung và đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia tuyến đâu phòng, chống dịch.
 6. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có sáng kiến đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh của Nhà trường và cộng đồng; quan tâm động viên, khen thưởng đối với đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia trực tiếp tại tuyến đấu chống dịc, tại khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch. Thực hiện các thủ tục đơn giản trong công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, ý nghĩa tôn vinh.
 7. Chủ tịch Công đoàn cơ sở phụ trách công tác thi đua khen thưởng trực tiếp chỉ đạo, triển khai, phân công rõ trách nhiệm cho từng ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

ThS. Hồ Văn Trọng, Bộ môn Chăn nuôi – Thú y.

Trả lời