Buổi hội thảo đã diễn ra vào 8h30 phút ngày 25 tháng  2 năm 2021. Với thành phần tham dự bao gồm giám đốc sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Sơn La, Tỉnh Lào Cai, Uỷ Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, tỉnh Lào Cai… và đặc biệt có sự tham gia của trực tuyến của 3 cán bộ giảng viên khoa Nông Lâm, trường Đại học Tây Bắc. Hình thức tổ chức hội thảo là trực tiếp (tp. Sơn La) và trực tuyến với các điểm cầu tại các Sở, ban ngành tại đại phương. Buổi hội thảo do trung tâm nghiên cứu về giới và Phát triển cộng đồng chủ trì với mong muốn hoàn thiện tài liệu về nội dung tập huấn tập huấn (Training of trainer – TOT). Cuốn tài liệu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của giảng viên nguồn, củng cố một số kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, trang bị một số kỹ năng chuyên sau về bình đẳng giới v.v…. Với ý nghĩa là giúp giải quyết một số khó khăn thách thức của người làm công tác tập huấn về bình đẳng giới cho thấy vai trò của giảng viên: Phải có sự hiểu biết sâu về giới và tăng quyền năng cho phụ nữ để luôn là người thúc đẩy viên để hỗ trợ học viên, kết nối và truyền tải tri thức, kinh nghiệm.

Tại buổi hội thảo thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp  để cuốn tài liệu “Tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” được hoàn thiện hơn. Ban tổ chức nhiệt tình lắng nghe ý kiến tham vấn và giải trình các nội dung còn chưa rõ ràng. Hi vọng cuốn tài liệu tập huấn sẽ được biên soạn phù hợp với từng đối tượng cấp huyện, cấp tỉnh và cấp xã, đặc biệt cần gắn bó với văn hóa của các dân tộc tại tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Ảnh:  Hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên Zoom

Tác giả: Ths. Đào Thanh Hải – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời