Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới về Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Nghị định này quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.
Đây là một văn bản nhà nước mới cập nhật giúp cho các đơn vị nghiên cứu sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp nắm được các quy định mới trong công tác giống. Đồng thời đây là tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành Lâm nghiệp cung cấp các quy định và những thay đổi trong công tác giống cây trồng Lâm nghiệp. Giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận được các quy định quản lý các giống cây trồng mới theo các Tiêu chuẩn Quốc gia về Giống cây trồng lâm nghiệp được cập nhật mới liên tục. Giúp các em sinh viên Lâm nghiệp sau khi ra trường sẽ nắm bắt ngay được các quy định, tiêu chuẩn này ứng dụng nhanh vào thực tiễn công việc.


Ảnh 1. Vườn ươm cây Sơn tra tại Lai Châu

Chi tiết Nghị định xem tại đây.

Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Huyền – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời