GreenFeed là tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm Feed – Farm – Food, với sứ mệnh xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội. GreenFeed hướng đến tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm trong và ngoài nước cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội.

Sáng ngày 16/11/2022 đại diện Lãnh đạo Khoa Nông Lâm, Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Tây Bắc đã có những thảo luận bước đầu về các chương trình hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng nhân sự với Trưởng phòng nhân sự của GreenFeed.

Thông qua buổi trao đổi, những nội dung cơ bản trong tiến trình hướng tới ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên được định hình. Khẳng định rằng sẽ đem lại những giá trị tích cực trong công tác giảng dạy và tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao, góp phần thực hiện sứ mạng của Bộ môn, Khoa và Nhà trường cũng như tầm nhìn của Tập đoàn GreenFeed Việt Nam.

Ảnh toàn cảnh buổi làm việc

ThS. Hồ Văn Trọng, Bộ môn CNTY

Công văn TD SV TT GreenFeed