Hình 1: Nông dân tham gia lớp tập huấn tại bản Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn

  1. Công tác quản lý Dự án

– Thông tin với chính quyền địa phương về các hoạt động của Dự án, tổ chức lớp tập huấn cho nông dân.

– Họp đại diện giữa FIDR và TBU thống nhất công tác quản lý, thực hiện dự án.

Hình 2: Nông thực hành cắt tỉa cành cây cà phê

  1. Kết quả thực hiện

          Ngày 21/3/2022, đã thực hiện 02 lớp tập huấn cho nông dân tại bản Vựt Bon và bản Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn. Mỗi lớp tập huấn ½ ngày.

– Nội dung tập huấn:

1) Thảo luận về tình hình sản xuất cà phê trong năm 2021 và định hướng sản xuất năm 2022 của hộ nông dân.

2) Giới thiệu về dự án;

3) Sản xuất cà phê theo Quy tắc 4C;

4) Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê sau thu hoạch.

 

Hình 3: Nông dân thực hành bón phân cho cây cà phê

Bảng: Nông dân tham gia lớp tập huấn

TT Lớp tại bản Tổng số nông dân

(người)

Giới (người)
Nam Nữ
1 Bản Vựt Bon 19 7 12
2 Bản Ban 18 5 13

– Thuận lợi, khó khăn trong sản xuất cà phê năm 2021:

+ Thuận lợi: Thời tiết thuận lợi cho cây cà phê phát triển, giá bán quả cà phê cao từ 15.000-23.000 VNĐ/kg và dễ tiêu thụ.

+ Khó khăn: cây cà phê chủ yếu trồng trên đất dốc nên đất dễ bị xói mòn, bạc màu; giá phân bón tăng cao; nông dân còn chưa chú trọng kỹ thuật chăm sóc cây cà phê mặc dù các kỹ thuật không khó; đất để mở rộng diện tích trồng cây cà phê không còn.

– Định hướng phát triển sản xuất của nông hộ 2022: Tếp tục đầu tư về phân bón, kỹ thuật chăm sóc cho cây cà phê; phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả; tăng cường công tác cải tạo, nâng cao độ phì của đất bằng phân bón hữu cơ. Mong muốn giá bán quả cà phê được duy trì như năm 2021.

Kết quả tập huấn: 100% nông dân tham gia đều hài lòng với nội dung tập huấn, phương pháp tập huấn và thái độ của người người hướng dẫn. 100% nông dân tham gia đều xác định sẽ áp dụng các thông tin, kỹ thuật được tập huấn áp dụng vào thực tiễn sản xuất cà phê.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời