Căn cứ Hướng dẫn số 06/KH-CĐN ngày 29/9/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện Kế hoạch số 104/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia và trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 và Chương trình phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

  1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn và CBNGNLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định; các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể củaChương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó CBNGNLĐ có thêm kiến thức, kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con của mình, đồng thời chủ động lồng ghép các nội dung đó vào môn học phù hợp nhằm phổ biến cho học sinh hiểu và nắm vững về quyền trẻ em và nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động trẻ em dưới mọi hình thức.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú cho CBNGNLĐ; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage, facebook của Nhà trường, công đoàn; treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích…về Luật trẻ em, Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em,…lồng ghép tổ chức hội thảo, tọa đàm, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, về thực hiện quyền, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định nhân các ngày kỷ niệm, các ngày cao điểm và các hoạt động khác tại Nhà trường.

  1. Chăm lo, bảo vệ trẻ em và giải quyết các vấn đề của trẻ em 

2.1. Công tác tham mưu các cơ chế đặc thù và giám sát thực hiện chính sách về trẻ em 

Tham mưu, đề xuất, bổ sung chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho nữ CBNGNLĐ có con dưới 8 tuổi, đặc biệt phối hợp thực hiện chế độ nữ đang nuôi con dước 36 tháng tuổi như: bố trí giờ dạy hợp lý, cử người dạy thay khi con ốm, hoặc không sắp xếp thời gian có thể đi làm muộn hơn và về sớm hơn so với thời gian quy định…; rà soát và cập nhật đầy đủ các thông tin về con của CBNGNLĐ để có hỗ trợ và tổ chức các hoạt động phù hợp; tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến nữ CBNGNLĐ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình CBNGNLĐ khó khăn ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, rủi ro…

Phối hợp với chuyên môn hỗ trợ và bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em là con CBNGNLĐ; tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ cho con CBNGNLĐ; giải quyết, ngăn chặn kịp thời những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ, sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh nguy cơ khác ảnh hưởng đến sức khỏe an toàn cho trẻ em và học sinh, sinh viên. Hỗ trợ, giám sát và hướng dẫn trẻ em sử dụng các trang thiết bị trong học trực tuyến, sử dụng internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em, phát hiện sớm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em, lao động chưa thành niên trái quy định của pháp luật. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách cho con CBNGNLÐ.

        2.2. Tổ chức các hoạt động 

Tùy tình hình thực tiễn, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm vào các dịp kỷ niệm (ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động Quốc gia vì dân số, Tết Trung thu..) cho CBNGNLĐ về vấn đề bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em . Đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, mô hình trại hè và các diễn đàn để con CBNGNLĐ được giao lưu, chia sẻ ý kiến nhằm tìm hiểu tâm tư

nguyện vọng của các cháu, là cầu nối giữa cha mẹ và con hiểu nhau hơn, qua đó tìm hiểu và phối hợp tìm cách giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ, của cha mẹ và ngững vướng mắc giữa cha mẹ và con cái.

– Tổ chức biểu dương và gặp mặt gia đình nhà giáo tiêu biểu, khen thưởng kịp thời con CBNGNLĐ có thành tích cao trong học tập, hỗ trợ con CBNGNLĐ vượt khó vươn lên trong học tập, con CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; tạo điều kiện cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

  1. Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ công công đoàn về công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ và tổ chức các hoạt động vì trẻ em 

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công có năng lực, kiến thức và hiểu biết về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban Nữ công phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nữ CBNGNLĐ và điều kiện của Nhà trường, trong đó tập trung nghiên cứu và phát triển các mô hình hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ và con nữ CBNGNLĐ, bao gồm cả nữ CBNGNLĐ đơn thân nuôi con nhỏ, mô hình nuôi dạy con tốt.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và những vấn đề liên quan đến trẻ em; các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác nữ công.

  1. Tăng cường phối hợp với chuyên môn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 

Phối hợp với chuyên môn hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc lồng ghép trong chương trình, kế hoạch công tác công đoàn, bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó xác định cơ chế, kinh phí và các nguồn lực thực hiện đầy đủ và hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ trẻ em là con của CBNGNLĐ; vận động hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và gia đình chăm lo sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và thực hiện quyền trẻ em về y tế, giáo dục, tư pháp, dịch vụ an sinh xã hội .

Gắn việc thực hiện Chương trình với phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

ThS. Hồ Văn Trọng, Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

Trả lời