Tổng kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ 25 năm 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25, năm 2023 được triển khai và thực hiện từ tháng 04/2023 đến tháng 11/2023. Đây là giải thưởng cao quý dành cho các công trình nghiên cứu khoa… Đọc tiếp

Hội thảo Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Chăn nuôi năm 2023

Để giúp sinh viên đang theo học ngành Chăn nuôi tại khoa Nông – Lâm chuẩn bị tốt hơn cho hành trang khởi nghiệp sau này, sáng ngày 8/12/2023, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học… Đọc tiếp

Khoa Nông Lâm – Trường Đại học Tây Bắc tham gia hưởng ứng phong trào “ Trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ

Ngày 20 tháng 5 năm 2023 Khoa Nông lâm đã tổ chức trồng cây xanh và phát động “ Hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh theo chỉ định số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, theo quyết… Đọc tiếp

Tổng kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2021 – 2022 của Khoa Nông – Lâm

Hưởng ứng kế hoạch số 985/KH-ĐHTB về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2021 – 2022 do BGH trường Đại học Tây bắc ban hành. Ban chủ nhiệm khoa Nông – Lâm… Đọc tiếp

Hội nghị tư vấn nghề nghiệp cho khối ngành Nông Lâm và Môi trường” năm học 2021 – 2022

Để giúp sinh viên đang theo học tại khoa Nông – Lâm chuẩn bị tốt hơn cho hành trang khởi nghiệp sau này, sáng ngày 24/4/2022, Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Chương trình… Đọc tiếp