TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Nghiên cứu tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Phùng Mai Anh Phương
Lò Thị Phương
K54 C ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Tiến Chính
2

Thực trạng sử dụng đất và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại bản Lay, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La

Nguyễn Hồng Nhung
Đèo Văn Thân
K54 C ĐH Quản lý TN&MT ThS. Vũ Văn Thuận
3

Ảnh  hưởng của các biện pháp canh tác đêna sự phát triển của bệnh khô cành khô quả (Colletotrichum spp.) trên cây cà phê chè tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Sa Thị Hoài
Nguyễn Văn Qúy
Lò Thị Thu Thủy
K54 ĐH BVTV ThS. Hoàng Văn Thảnh
4

Sản xuất và ứng dụng hiệu quả của Biochar (Than sinh học) trong trồng rau lấy lá tại xã Chiềng Ngần-TP.Sơn La-Tỉnh Sơn La

Quàng Văn Sơn K55 ĐH Nông học TS. Vũ Thị Liên
5

Điều tra nghiên cứu thành phần loại cây thuốc bản địa và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Vàng A Mẻ K55 ĐH Nông học TS. Vũ Thị Liên
6

Đánh giá ảnh hưởng của khối lượng nguyên liệu trong một bịch nấm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, hiệu quả kinh tế của việc nuôi trồng nấm Sò trên nguyên liệu lõi ngô nghiền.

Lý A Khu K55 ĐH Nông học ThS. Đặng Văn Công
7

Tìm hiểu một số phương pháp phòng và điều trị bệnh đường ruột trên lợn bằng một số bài thuốc Nam, tại thành phố Sơn La

Quàng Văn Phúc
Lò Thị Nhung
Lò Văn Tâm
K54 ĐH Chăn nuôi ThS. Lê Văn Hà
8 Nghiên cứu đặc điểm phân bố và tái sinh tự nhiên của cây Dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus argotaenia) Nguyễn Công Nghiệp K54 ĐH Lâm sinh ThS. Phạm Thị Thanh Huyền
9

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ớt ngọt nhập nội trong vụ Thu Đông năm 2015 tại nhà kính Trường Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Hà Văn Anh
Trần Thị Hoa
Lừ Văn Phương
K54 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Thị Quyên
10

Nghiên cứu nhân giống invitro cây Ba kích tại Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc

Lò Thị Dung
Quàng Văn Đông
Lò Văn Đức
K54 ĐH Nông học ThS. Đoàn Thị Thùy Linh
11

Đánh giá ảnh hưởng của khối lượng giống nấm cấy trong một bịch nấm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, hiệu quả kinh tế của việc nuôi trồng nấm Sò trên nguyên liệu lõi ngô nghiền.

Lê Trần Công
Lê  Thị Huế
Lò Thị Ý Nhi
K54 ĐH Nông học ThS. Đặng Văn Công

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời