TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ đối với một số cây rau tại Mai Sơn

Cà Văn Tâm
Pùi Mạ Lặt Sổm Vẳng
K59 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Hoàng Phương
2 Nghiên cứu kiến thức sử dụng các loài cây dược liệu được bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ly A Trống
Sộng Thị Anh
Lầu A Po
K59 ĐH Quản lý TN&MT TS. Nguyễn Thành Sơn
3

Thực trạng ô nhiễm và nhu cầu thông tin về an ninh nguồn nước tại thành phố Sơn La tỉnh Sơn La

Bun Thạ Vy Phôm Mạ Sắc
Lò Hữu Phước
Cà Văn Tính
Vông Ni Lăn Eng Thong Mi
Đinh Thị Thùy Linh
K58 ĐH Quản lý TN&MT TS. Phạm Anh Tuân
4

Xây dựng mô hình nhóm sinh viên K58 ĐHQLTN&MT tham gia vệ nguồn nước tại suối Nậm La, thành phố Sơn La.

Lê Thị Vân
Phạm Việt Hà
Lèo Trọng Nguyên
Sụ Ni Khằn Uộn Phim Pha
Sổm Ca Văn Nạ Căm
K58 ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Đình Thoại
5

Điều tra thành phần loài và giá trị sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân tộc Khơ Mú thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Lèo Văn Nghĩa
Sộng A Đậu
K58-ĐH Lâm sinh TS.Vũ Thị Liên
6

Nghiên cứu thành phần loài và giá trị sử dụng cây thuốc bản địa của cộng đồng dân tộc Xinh Mun tại xã biên giới Phiêng Pằn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La.

Ngô Hoàng Long
Lò Thị Bích Hậu
Lò Văn Loa
K59 ĐH BVTV TS.Vũ Thị Liên
7

Đánh giá các mô hình rừng trồng thuộc chương trình Trồng rừng thay thế thủy điện Sơn La tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Lèo Thu Uyên
Bùi Anh Quyết
Quàng Thị Chinh
K58 ĐH Lâm Sinh ThS. Phạm Đức Thịnh
8

Đánh giá hiện trạng bãi chôn lấp rác của nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả

Bùi Phương Nam
Hà Tuấn Thạch
Đinh Thái Sơn
Sụ Thị Đà Chăn Thạ Păn Nha
Quàng Văn Lượng
K58 ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Thùy Trang
9

Đánh giá tình hình mắc bệnh ghẻ trên chó và dùng thuốc Hanmectin-50 để điều trị tại phòng khám Petshop Sơn La

Lò Văn Thuận K58 ĐH Chăn nuôi ThS. Lê Xuân Tùng

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời