Dự án LPS/2015/037 được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) được bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2017 trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và Điện Biên của tỉnh Điện Biên, ngày 16-18/6/2022 tại TP. Điện Biên Phủ, Dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi tây bắc việt nam, mã số LPS/2015/037” đã tiến hành Hội nghị tổng kết Dự án.

     Tham dự hội nghị về phía các chuyên gia nước ngoài có Ông Sterphen Ive – Giám đốc Dự án phía Australia, Bà Melane Blanchard – Chuyên gia CIRAD, Ông Oleg Nicetic – Chuyên gia Dự án, Ông Alexsander – Chuyên gia Dự án. Về phía Việt Nam có ông Phạm Công Thiếu – Viện Trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc Dự án phía Việt Nam, Ông Đoàn Đức Lân – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tây Bắc, Ông Nguyễn Hưng Quang – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Bà Chu Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, Bà Lê Thị Thanh Huyền – Điều phối Dự án phía Việt Nam. Ngoài ra tham dự Hội nghị còn có đại biểu là các lãnh đạo thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Cục Chăn nuôi, toàn thể các thành viên trực tiếp tham gia Dự án thuộc NIAS, CASRAD, VNUA, TBU, TUAF, các hộ chăn nuôi tiêu biểu của huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

     Thực hiện mục tiêu tổng quát: Nâng cao thu nhập của các hộ chăn nuôi từ thâm canh chăn nuôi bò thịt và thúc đẩy các mối liên kết thị trường trong các hệ thống trồng trọt, chăn nuôi ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam. Với các mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức về sự chuyển dịch từ chăn nuôi bò thịt quảng canh sang chăn nuôi thâm canh; Phát triển các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và thực hành nhằm hỗ trợ các hệ thống chăn nuôi kết hợp trồng trọt mức thâm canh cao hơn; Cải thiện các mối liên kết giữa người dân và các thị trường thành thị; Nâng cao năng lực của các tác nhân tham gia chuỗi thịt bò nhằm hỗ trợ và phát triển mở rộng các hệ thống chăn nuôi bò thịt bền vững ở vùng cao Tây Bắc.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Dự án LPS/2015/037

       Qua hơn 5 năm thực hiện các hoạt động, với các kết quả chủ yếu của Dự án: (1) Các hệ thống thức ăn chăn nuôi bò có hiệu quả liên kết với trồng trọt và sự bền vững về môi trường được cải thiện khi người dân chuyển dịch hệ thống chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh hơn và định hướng theo thị trường; (2) Sự bình đẳng giới được cải thiện và phân bố lại nhiệm vụ, thời gian cho các hoạt động phi nông nghiệp đối với phụ nữ và giáo dục đối với trẻ em; (3) Tăng tiếp cận thị trường và hiểu biết về nhu cầu và cơ hội thị trường của người dân và những người kinh doanh dẫn tới chăn nuôi bò thịt theo hướng thị trường và tăng thu nhập tiền mặt; (4) Tăng trao đổi thông tin giữa các tác nhân dẫn đến một chuỗi giá trị thịt bò linh hoạt nhằm tiến tới đáp ứng những thay đổi nhu cầu thị trường và các điều kiện thị trường; (5) Mở rộng các hệ thống trang trại chăn nuôi bền vững ở miền núi Tây Bắc Việt Nam.

TS. Đoàn Đức Lân phát biểu tại Hội nghị

 

Bài viết của Th.s Hồ Văn Trọng

Trả lời