Hình 1. Quả cà phê chín tại xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu

1. Thông tin về Dự án

 Mục tiêu Dự án: Mức sống của người nông dân trồng cà phê tại vùng Dự án được cải thiện.

Vùng Dự án:  02 huyện miền núi và 01 thành phố của tỉnh Sơn La ( huyện Thuận Châu, huyện Mai Sơn, và thành phố Sơn La).

 Đối tượng mục tiêu:     Khoảng 4.300 người nông dân trồng cà phê (bao gồm 6 xã, trong đó mỗi huyện/thành phố có 2 xã mục tiêu).

Thời gian thực hiện Dự án: Tháng 8/2021 đến tháng 7/2023.

Các hoạt động chính: (1) Hỗ trợ phát triển cộng đồng; (2) Thúc đây xây dựng năng lực thủ lĩnh địa phương và xây dựng hệ thống hỗ trợ trong cộng đồng; (3) Thúc đẩy nông nghiệp đầu vào thấp; (4) Khảo sát cà phê trên thị trường.

 – Nhà tài trợ: Tập đoàn AEON Nhật Bản.

 – Cơ quan thực hiện: Tổ chức Cứu trợ/ Phát triển Quốc (FIDR) – Nhật Bản và Trường Đại học Tây Bắc.

2.Thực hiện các hoạt động tại các vùng mục tiêu của Dự án trong tháng 11/2021

Hình 2. Hoạt động lựa chọn thủ lĩnh cộng đồng tại xã Chiềng Đen, TP Sơn La tham gia  Dự án

 2.1.1. Kết thực hiện lựa chọn nông dân tham gia (Thủ lĩnh địa phương và Người đầu mối liên lạc)

Lựa chọn được 74 Thủ lĩnh địa phương tham gia dự án gồm 49 năm và 25 nữ. Các thủ lĩnh địa phương do chính quyền các xã đề xuất lựa chọn. Người đầu mối liên lạc được các thành viên tham bầu chọn 01 người/xã.

Bảng 1. Số lượng thủ lĩnh nông dân tham gia Dự án

TT Tên xã Huyện/Thành phố Số nông dân được lựa chọn (người)
Nam Nữ Tổng
1 Hua La TP Sơn La 08 02 10
2 Chiềng Đen TP Sơn La 11 01 12
3 Chiềng Mai Mai Sơn 06 04 10
4 Chiềng Ban Mai Sơn 11 04 15
5 Chiềng Pha Thuận Châu 05 07 12
6 Muổi Nọi Thuận Châu 08 07 15
Tổng 49 25 74

2.1.2. Xác định nhu cầu của người nông dân

Qua thảo luận với đại diện các hộ dân vùng mục tiêu, Dự án xác định được một số nhu cầu của nông dân trồng cà phê:

Nâng cao năng lực nhận biết, đánh giá và quản lý giảm hại rủi ro trong canh tác cà phê;

– Trồng giống cà phê mới có năng suất cao chất lượng tốt;

– Nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm làm phân ủ hữu cơ, sử dụng phân bón;

 – Mong muốn có loại cây che phủ trồng xen phù hợp với cây cà phê để hạn chế cỏ dại, cải tạo và bảo vệ đất;

 – Tập huấn về kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cho cây cà phê, sử dụng thuốc BVTV;

 – Nắm bắt kỹ thuật mới sơ chế cà phê để đảm bảo điều kiện và ít ô nhiễm đến môi trường;

– Nâng cao năng lực về tiếp cận và chia sẻ thông tin về giá cà phê trên thị trường, kỹ năng đàm phán thương lượng để tránh việc bị ép giá;

–  Nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình.

2.1.3. Giới thiệu về  kế hoạch thực hiện Dự án

Hình 3. Nông dân tại vùng mục tiêu thảo luận về các hoạt động của Dự án

 Đại diện chính quyền địa phương và các Thủ lĩnh địa phương đã được chia sẻ về thông tin của Dự án: mục tiêu, các hoạt động, mong đợi và kế hoạch thời gian thực hiện Dự án. Các thành viên tham gia thảo luận và đều bày tỏ sự quan tâm và nhận thấy các hoạt động, mục tiêu của Dự án đều phù hợp với nhu cầu của người dân và nhất trí tham gia thực hiện Dự án.

2.1.4. Ý kiến tổ chức sự kiện cho người nông dân trồng cà phê

Các hộ nông dân, chính quyền địa phương ủng hộ và sẵn sàng tham gia sự kiện tổ chức vào tháng 01/2022 do Dự án tổ chức để người trồng cà có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm. Sự kiện được người dân và chính quyền địa phương đồng thuận dự kiến tổ chức tại xã Hua La, thành phố Sơn La.

                                                                    Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời