Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một trong những chiến lược quan trọng trong việc phát triển giáo dục tại Việt Nam. Xác định được tầm quan trọng đó, Khoa Nông Lâm – Trường Đại học Tây Bắc đã tăng cường sự gắn kết, tìm ra mô hình hợp tác toàn diện để đi đến ký kết hợp tác giữa Doanh Nghiệpvà Nhà Trường.
Hiện nay, Chăn nuôi khu vực Tây Bắc Việt Nam ngày càng được quan tâm, phát triển và mở rộng; chính vì vậy mà nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành Chăn nuôi tại khu vực Tây Bắc đang rất cần mở rộng. Số lượng nhu cầu đào tạo không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Chăn nuôi.
Nắm được vai trò của việc phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, ngành Chăn nuôi Khoa Nông Lâm hiện đang ký kết với 03 doanh nghiệp là: Tập đoàn Mavin, Công ty TNHH ANT, Công ty CP Hải nguyên trong việc đưa các bạn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp, tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, hỗ trợ kinh phí cho các bạn sinh viên trong quá trình đi thực tập tốt nghiệp….
Việc hợp tác với doanh nghiệp, các bạn sinh viên ngành Chăn nuôi sẽ có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đặc biệt tại các khu vực Tây Bắc trong thời gian tới.

ThS. Đặng Thị Thúy Yên

Trả lời