Sáng ngày 30/11/2021, Chi bộ Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thu hút nguồn lực phát triển đợn vị khoa Nông – Lâm vững mạnh”

Tham dự buổi Sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Vũ Quang Giảng, bí thư chi bộ (chủ trì) cùng toàn thể 26 đảng viên Chi bộ khoa Nông – Lâm.

Trong Buổi sinh hoạt các đảng viên đã được triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với sự phát triển khoa Nông – Lâm và Nhà trường.

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí trang trọng, các đảng viên chi bộ đã nhiệt tình, tâm huyết chia sẻ các báo cáo, tham luận nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả thúc đẩy các hoạt động của khoa Nông – Lâm: giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ (đồng chí Nguyễn Thành Sơn); giải pháp thu hút nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đơn vị (đồng chí Đặng Thị Thúy Yên); giải pháp tăng cường kết nối và phục vụ cộng đồng đồng, nâng cao uy tín và thương hiệu của đơn vị và Nhà trường (đồng chí Hoàng Văn Thảnh); giải pháp phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện (đồng chí Đỗ Xuân Đức); giải pháp nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm cho sinh viên khoa Nông – Lâm trước và sau khi tốt nghiệp (đồng chí Trần Anh Tuấn); giải pháp khuyến khích cán bộ, giảng viên khoa Nông – Lâm chủ động tìm kiếm nguồn lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ (đồng chí Đoàn Thị Thùy Linh).

Kết luận buổi sinh hoạt, Chi bộ khoa Nông – Lâm đã thống nhất nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thống nhất thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm phát triển đội ngũ, chất lượng các hoạt động của khoa Nông – Lâm.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Văn Khoa báo cáo trong buổi sinh hoạt Chuyên đề

Ảnh 2: Đồng chí Hoàng Văn Thảnh báo cáo trong buổi sinh hoạt Chuyên đề

Tác giả: ThS. Đoàn Thị Thùy Linh

Trả lời