Khoa Nông Lâm tuyển sinh Lưu học sinh (LHS) Lào năm 2021 với các ngành đào tạo:
1. Đào tạo đại học: (04 năm)
* Chỉ tiêu: 05 chỉ tiêu/ngành đào tạo
* Các ngành đào tạo kỹ sư khối Nông Lâm gồm:
– Lâm sinh
– Nông học
– Chăn nuôi
– Bảo vệ thực vật
– Quản lý tài nguyên rừng
– Quản lý tài nguyên và Môi trường

2. Tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học (có xem xét các hồ sơ các ngành cao đẳng tương đương chuyên ngang) (02 năm)
– Lâm sinh
– Nông học
– Chăn nuôi
– Bảo vệ thực vật
– Quản lý tài nguyên và Môi trường
3. Quy định về hồ sơ xét tuyển theo học dự bị Tiếng Việt (01 năm nếu LHS Lào chưa có chứng chỉ Tiếng Việt)
– Mỗi sinh viên phải nộp 2 bộ hồ sơ (01 bộ bằng tiếng Lào và 1 bộ bằng tiếng Việt)
– Hồ sơ bao gồm:
+ Quyết định cử sang Việt Nam học tập của chính quyền cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào;
+ Đơn xin nhập học;
+ Bản sao, bản dịch có chứng thực các văn bằng, bảng điểm theo yêu cầu của từng cấp học và trình độ học vấn của cơ quan có thẩm quyền của Lào;
+ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;
+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế Lào hoặc Việt Nam cấp (thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);
+ 04 ảnh 4×6 (ảnh chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày nộp hồ sơ);
+ Bản sao giấy tờ chứng minh về tài chính đảm bảo cho học tập, sinh hoạt tại Việt Nam.
4.Quy định về hồ sơ xét tuyển đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học
Mỗi sinh viên phải nộp 2 bộ hồ sơ (01 bộ bằng tiếng Lào và 1 bộ bằng tiếng Lào) Hồ sơ bao gồm:
– Mỗi sinh viên phải nộp 2 bộ hồ sơ (01 bộ bằng tiếng Lào và 1 bộ bằng tiếng Việt)
– Hồ sơ bao gồm:
+ Quyết định cử sang Việt Nam học tập của chính quyền cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào;
+ Đơn xin nhập học;
+ Bản sao, bản dịch có chứng thực các văn bằng, bảng điểm theo yêu cầu của từng cấp học và trình độ học vấn của cơ quan có thẩm quyền của Lào;
+ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;
+ Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế Lào hoặc Việt Nam cấp (thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);
+ 04 ảnh 4×6 (ảnh chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày nộp hồ sơ);
+ Bản sao giấy tờ chứng minh về tài chính đảm bảo cho học tập, sinh hoạt tại Việt Nam.
+ Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hoàn thành trình độ Tiếng Việt bậc 4/6 trở lên phù hợp với trình độ sử dụng tiếng Việt của người nước ngoài do cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp (thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp);

Thông tin tuyển sinh chi tiết bằng Tiếng Việt:

Tổng hợp tin: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời