Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đại học ngành Bảo vệ thực vật

Sáng ngày 14/4/2022, tiểu ban chỉnh sửa chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đại học ngành Bảo vệ thực vật đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương… Đọc tiếp