HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHỐI NGÀNH NÔNG – LÂM – MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BẰNG HỒ SƠ HỌC BẠ ONLINE

Hôm nay thầy/cô sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để đăng ký trên hệ thống online thông qua xét tuyển bằng hồ sơ học bạ. Bạn nào sau khi xem xong bài mà vẫn chưa thực hành được thì… Đọc tiếp