Thực hiện Công văn số 173/CĐN ngày 10/6/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”, BCH Công đoàn bộ phận Khoa Nông Lâm triển khai Thông báo của Công đoàn Trường triển khai cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV” tới toàn thể các đồng chí, cụ thể như sau:

  1. Chủ đề sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực bao gồm: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải; khoa học công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị,…

Thông tin chi tiết của cuộc thi, đề nghị tham khảo tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn 

  1. Hồ sơ dự thi gửi về các địa chỉ:

– Phòng Truyền thông, Ban Thư ký – Tạp chí Cộng sản, số 28 – Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. ngoài phong bì ghi rõ “Tham gia cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng”.

– Gửi văn bản dưới dạng file word qua website chính thức của Chương trình www.sangkienvicongdong.vn 

– Gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) tại địa chỉ gmail: [email protected] để theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Trong quá trình dự thi, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại 024.3942.9756 hoặc 024.3942.9761 của Ban Tổ chức cuộc thi. 

Đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận triển khai Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động; vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động có khả năng và nhu cầu tham gia cuộc thi.

Ths. Hồ Văn Trọng

Trả lời