Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-CĐN ngày 28/5/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận triển khai các nội dung, cụ thể tới cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia.

* Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời trắc nghiệm.

* Đối tượng dự thi: Cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Công đoàn

* Nội dung cuộc thi: bao gồm quá trình thành lập, xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Những thành tựu đã đạt được và dấu ấn nổi bật của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong chặng đường 70 năm và định hướng hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.

Người thì có thể tìm hiểu nội dung thông tin qua các tài liệu tham khảo:

  1. Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam được đăng tải trên Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: http://congdoangdvn.org.vn
  2. Các tin, bài viết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam được đăng tải trên Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các phương tiện đại chúng.
  3. Các báo cáo, chương trình, kế hoạch đã đăng tải trên Website, Fanpage của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

* Cách thức tổ chức: 

Cuộc thi được tổ chức 2 đợt thi, mỗi đợt thi kéo dài 5 ngày làm việc. Một người có thể tham gia dự thi cả hai đợt.

Đợt 1: Từ 9h00 ngày 21/6/2021(thứ Hai) đến 16h00 ngày 27/6/2021 (thứ Sáu)

Đợt 2: Từ 9h00 ngày 28/6/2021(thứ Hai) đến 16h00 ngày 03/7/2021 (thứ Sáu) 

– Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.

– Thời gian làm bài thi trong vòng 15 phút (tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 15 phút, hệ thống thi tự động đóng lại). 

– Ở mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi. Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 01 lần/đợt (cơ sở xác thực tài khoản đăng ký thi là số điện thoại hoặc địa chỉ email)

* Cách thức đăng ký dự thi + Đăng ký dự thi 

– Người dự thi đăng ký dự thi sử dụng các thiết bị điện từ có kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông min…) đăng nhập vào nền tảng thi trực tuyến của “Cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam” trên Website và Fanpage của Công đoàn Giáo dục Việt Nam bằng 02 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập trực tiếp bằng đường link 

http://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-70-nam-cong-doan-giao-duc viet-nam-9043

Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode 

– Đối với hệ điều hành IOS (Iphone): bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode, bấm chụp ảnh, bấm đồng ý để vào trang dự thi.

– Đối với hệ điều hành Android (Samsung, Oppo...): vào zalo, chọn mục quét QRcode, hướng màn hình về mã QRcode, bấm đồng ý để vào trang dự thi.

– Sau khi đăng nhập, người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt buộc theo hướng dẫn của ban tổ chức cuộc thi tại phần mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ.

– Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi theo số điện thoại ở cuối Thông báo này.

* Cách làm bài thi Sau khi đăng nhập, người dự thi có thể tra cứu Thể lệ cuộc thi, nội dung thi.

– Vào thi: Bấm “Tham gia ngay” và làm bài thi. Bài thi có 10 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lười đúng với đáp án. Người dự thi trả lời lần

bài trong vòng 15 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.

– Trả lời câu hỏi phục người dự thi dự đoán số người trả lời đúng hết đáp án của bộ câu hỏi (10/10 câu) và điền kết quả dự đoán (đáp án được ghi bằng số).

– Gửi kết quả: Sau khi hoàn thành bài thi, người dự thi nhấp vào ô Kết thúc”. Thời gian làm bài thi được tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài.

Hệ thống sẽ tự động cho người dự thi biết kết quả của mình đối với phần thi trắc nghiệm (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số người tham gia thi tính đến thời điểm).

* Cách tính điểm bài thi 

– Tiêu chí chấm điểm: trả lời đúng đáp án câu hỏi trắc nghiệm; đảm bảo thời gian thi theo quy định và đưa ra đáp án câu hỏi phụ có số dự đoán gần nhất so với đáp án của Ban Tổ chức cuộc thi. Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ các câu hỏi và đảm bảo thời gian theo quy định.

– Điểm bài thi được tính bằng số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi theo quy định và căn cứ xét giải thưởng. Mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm, trả lời đúng 10 câu thì tổng điểm là 10 điểm.

Câu hỏi phụ không tính điểm, chỉ được dùng để lựa chọn bài thi khi có nhiều bài có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau.

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau | thì sẽ căn cứ theo thời gian hoàn thành bài thi để xác định kết quả. Bài thi làm trong

thời gian ngắn hơn sẽ được chọn để xét giải.

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng và cùng thời gian hoàn thành thì xét đến câu trả lời của câu hỏi phụ. Bài thi có câu trả lời câu hỏi phụ gần với đáp án nhất sẽ được chọn để xét giải.

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng, cùng thời gian hoàn thành và có câu trả lời của câu hỏi phụ giống nhau thì bài thi nào tham gia dự thi trước sẽ được chọn để xét giải (căn cứ vào thời gian tạo bản ghi trong hệ thống dữ liệu của cuộc thi).

* Giải thưởng: + Cách thức xét và trao giải thưởng: 

– Ban Tổ chức xét giải thưởng dựa trên điểm số của bài thi. Kết quả của các bài thi được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người đạt giải là người có điểm số của bài thi trong danh sách kết quả thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ Cuộc thi.

– Trao giải thưởng cho cán nhân đạt giải cuộc thi được tiến hành sau khi có kết quả cuộc thi.

– Căn cứ vào thông tin khai báo của người dự thi, Ban Tổ chức sẽ liên hệ với người dự thi đạt giải để thực hiện việc trao giải.

+ Dự kiến giải thưởng: Giải thưởng cá nhân theo từng đợt: 01 giải Nhất: mỗi giải trị giá 1.500.000đ 02 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 1.000.000đ 03 Giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000đ 1 Giải Tư: mỗi giải trị giá 300.000đ Giải chung cuộc: 01 Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2.000.000đ 02 Giải phụ: mỗi giải trị giá 500.000đ * Trách nhiệm của người dự thi

– Thực hiện đúng quy định của Thể lệ Cuộc thi. Việc tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của Thể lệ Cuộc thi.

* Trách nhiệm của Công đoàn viên và Công đoàn bộ phận 

– Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chào mừng 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đề nghị các CBNGNLĐ tham gia dự thi đầy đủ, đúng thời gian quy định.

– Sau khi hoàn tất các đợt thi, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận thống kê số lượng người tham gia dự thi, gửi về Văn phòng Công đoàn trước ngày 05/7/2021.

Th.s. Nguyễn Thị Quyên

Trả lời