THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2022 của Viện Dược liệu

Viện Dược liệu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

  1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 40 người.
  2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 13 vị trí việc làm.

Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cụ thể như sau:

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp  

Mã số CDNN

Số lượng đề nghị tuyển dụng –         Tiêu chuẩn về văn bằng,

–         CC theo khung năng lực VTVL (Mục (*) phía dưới)

1 NCV NC dược lý sinh hóa Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 Có bằng đại học Dược/ Sinh học/ Công nghệ sinh học trở lên.
+ Khoa Dược lý sinh hóa 2
+ Trung tâm Sâm và dược liệu Tp. Hồ Chí Minh     2
2 NCV NC tài nguyên dược liệu Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 Có bằng đại học Sinh học/ Công nghệ sinh học/ Sinh học thực nghiệm/ Thực vật học/ Nông Lâm trở lên.
+ Trung tâm NC nguồn gen và giống dược liệu quốc gia     1
+ Trung tâm NC DL Tây Nguyên (Lâm Đồng)     2
+ Trung tâm Sâm và dược liệu Tp. Hồ Chí Minh     1
3 NCV NC phân tích tiêu chuẩn Khoa Hóa Phân tích – Tiêu chuẩn Nghiên cứu viên V.05.01.03 2 Có bằng Đại học Dược     trở lên.
4 NCV NC các dạng bào chế Khoa Bào chế – Chế biến Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 Có bằng Đại học Dược     trở lên.

 

5 NCV NC bán tổng hợp, tổng hợp hóa dược Khoa Công nghệ chiết xuất Nghiên cứu viên V.05.01.03 2 Có bằng Đại học Hóa học/ Hóa hữu cơ/ Hóa/Dược     trở lên.
6 NCV NC quy trình công nghệ chiết xuất  Khoa Công nghệ chiết xuất Nghiên cứu viên V.05.01.03 3 Có Bằng Đại học Kỹ thuật Hóa học/ Hóa hữu cơ/ Hóa/ Dược trở lên.
7 NCV NC chiết tách phân lập hoạt chất Nghiên cứu viên V.05.01.03 3 Có Bằng Đại học Hóa hữu Cơ/ Hóa/Dược/Hóa hợp chất thiên nhiên trở lên.
+ Khoa Hóa thực vật     1
+ Trung tâm Sâm và dược liệu Tp. Hồ Chí Minh     2
8 NCV NC di truyền và chọn giống cây trồng Nghiên cứu viên V.05.01.03 2 Có Bằng Đại học Giống cây trồng/ Sinh học/ Công nghệ sinh học trở lên.
+ Trung tâm NCT&CB CT Hà Nội     1
+ Trung tâm NC nguồn gen và giống dược liệu quốc gia     1
9 NCV NC di truyền và chọn giống cây trồng/ Khoa học cây trồng Nghiên cứu viên V.05.01.03 8 Có Bằng Đại học Nông hoc/ Khoa học cây trồng/ Giống cây trồng/ Khoa học cây dược liệu/ Nông nghiệp công nghệ cao/ Nông Lâm       trở lên.

 

 

+ Trạm NCDL Tam Đảo     4
+ Trung tâm NCDL Sa Pa     3
+ Trung tâm NCDL Tây Nguyên (Lâm Đồng)     1
10 NCV NC khoa học cây trồng Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 Có Bằng Đại học Nông học/ Khuyến nông/ Khoa học cây trồng/ Khoa học cây dược liệu/ Nông nghiệp công nghệ cao trở lên.

 

+ Trung tâm NC nguồn gen và giống dược liệu quốc gia 1
+ Trung tâm NCT&CB CT Hà Nội     1
+ Trung tâm Sâm và dược liệu Tp. Hồ Chí Minh     2
11 NCV NC Bảo quản sau thu hoạch Trung tâm NC DL Sa Pa Nghiên cứu viên V.05.01.03 1 Có Bằng đại học Bảo quản chế biến sau thu hoạch     trở lên.
12 Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Kế toán viên 06.031 1 Có Bằng đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.
13 Kỹ sư/ Chuyên viên về quản lý trang thiết bị Phòng Quản trị và vật tư TBYT Kỹ sư/ Chuyên viên V.05.02.07/ 01.003 2 Có Bằng Đại học chuyên ngành Điện/Cơ khí/điện tử/Dược học/Hóa học.
Tổng cộng     40

 

 

 (*) Chứng chỉ theo khung năng lực Vị trí việc làm: Tiếng Anh bậc 2 (A2) được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 và Chứng chỉ tin học cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  1. Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian: Tháng 9-10/2022.

– Địa điểm: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 09/8-09/9/2022.

– Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển:

+ Phòng Tổ chức hành chính – Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. SĐT:024 3824 9837.

+ Trung tâm Sâm & Dược liệu TP. Hồ Chí Minh, 41 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0838 292 646.

Chia sẻ: ThS. Nguyễn Thị Quyên

Trả lời