Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La và Trường đại học SCU – Australia về triển khai Dự án “các loài cây bản địa của Việt Nam để cải thiện sinh kế” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Ngày 04/2022 các cán bộ dự án thuộc trường Đại học Tây Bắc cùng các sinh viên Khoa Nông Lâm và Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Tây Bắc đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ thuật vườn ươm lần 2” cho các bà con nông dân thuộc 2 nhóm vườn ươm bản Ít và bản Chôm Khâu. Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 04/6 – 05/06/2022 tại Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên Mường La và trực tiếp tại vườn ươm với sự tham gia hướng dẫn, tập huấn của Thạc sĩ Đăng Văn Công, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thuận, Thạc sĩ Nguyễn Thị Quyên (trường Đại học Tây Bắc) và Thạc sĩ Lò Thị Kiều (Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Tây Bắc).

 

Hình 1: Thạc sĩ Đặng Văn Công tập huấn cho bà con

Khóa học cung cấp cho bà con nhiều kiến thức xoay quanh kỹ thuật vườn ươm bao gồm: Kỹ thuật đảo bầu, chuyển bầu, phòng trừ sâu; 5 lý do thất bại khi ghép cây ăn quả; Quản lý sâu, bệnh hại trên cây ăn quả giai đoạn vườn ươm và giai đoạn sau vườn ươm. Thông qua buổi tập huấn, các học viên càng hiểu rõ hơn về các kỹ thuật vườn ươm. Đặc biệt hơn khi bà con được thực hành cầm tay chỉ việc thông qua sự nhận biết sâu bệnh hại trên cây giống trong vườn ươm, các lý do khách quan và chủ quan khi ghép cây thất bại.

Hình 2: Thạc sĩ Nguyễn Thị Quyên tập huấn cho bà con

Khóa tập huấn đã diễn ra thành công, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra ban đầu, góp phần tích cực vào công cuộc nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực thực hành của bà con nông dân 2 bản và sinh viên chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật của Khoa Nông Lâm và mở ra định hướng phát triển vườn ươm cây trồng bản địa trên địa bàn huyện Mường La và tỉnh Sơn La.

Hình 3: Tiến sĩ Nguyễn Đức Thuận tập huấn cho bà con

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thuận

Trả lời