Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm chung tay hỗ trợ tiêu thụ xoài cho người dân trồng xoài của HTX Nông sản an toàn Nà Ngần – xã Chiềng Ngần

     Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, người dân trồng xoài của HTX Nông sản an toàn Nà Ngần xã Chiềng Ngần gặp khó khăn trong việc tiêu thụ xoài. Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-CĐCS… Đọc tiếp