Chiều ngày 12.4.2022, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu diễn biến sâu, bệnh hại chính và tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây hoa hồng đỏ tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La” do TS. Hoàng Văn Thảnh – Khoa Nông Lâm – Trường đại học Tây Bắc làm chủ nhiệm đề tài theo quyết định thành lập Hội đồng: 238/QĐ-ĐHTB ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do TS Vũ Quang Giảng, trưởng khoa Nông Lâm làm chủ tịch.

Hình  Chủ nhiệm đề tài trình bầy báo cáo

Đề tài đã đạt được các nội dung sau:

– Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học:

+ Báo cáo trình bầy đúng thể thức của báo cáo nghiên cứu khoa học.

+ Tổng quan đưa được các nghiên cứu trong và ngoài nước

+ Nội dung nghiên cứu nhiều, đa dạng và đạt kết quả cao

+ Khảo sát được tình hình sử dụng thuốc hoá học BVTV.

+ Kết quả điều tra sâu, rộng có cả điều tra xã hội học.

  • Giá trị thực tiễn của các kết quả thực hiện đề tài:

+ Từ các kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra được các khuyến cáo giúp người nông dân phòng, trừ được sâu, bệnh hại trên cây hoa hồng đỏ.

+ Từ các kết quả điều tra sẽ có những khuyến cáo người dân trong sử dụng thuốc hoá học BVTV.

+ Kết quả báo cáo là tài liệu tham khảo cho người dân và các nghiên cứu sau này cùng với việc áp dụng vào giảng dạy cho sinh viên.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Đơn vị tư vấn và Cơ quan chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; Về số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu nhiệm vụ. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN ở mức Xuất sắc.

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thuận

Trả lời