Đây là chủ đề báo cáo của TS. Đỗ Xuân Đức – Giảng viên bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường tại hội thảo “Công bố kết quả báo cáo điều tra tổn thương do biến đổi khí hậu (CCVA) và tìm kiếm giải pháp hạn chế tác động bởi BĐKH tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” do trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD), một tổ chức phi chính phủ phối hợp với UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức ngày 26/6/2021.

Đại biểu tham gia hội thảo tại điểm cầu phòng họp trực tuyến – Tòa nhà Vietel, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La

Dự án “Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp tại vùng núi Tây Bắc”, được tài trợ bởi tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BftW) được tiếp nhận bởi UBND tỉnh Sơn La năm 2020, triển khai từ năm 2021 đến năm 2023. Tham gia hội thảo có đại diện của trung tâm SRD; Vụ khoa học công nghệ và môi trường – Bộ NN và PTNT; Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La; Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La; Chị cục kiểm lâm tỉnh Sơn La; Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc. Buổi hội thảo được kết nối từ phòng họp trực tuyến – Tòa nhà Vietel, số 1 đường Chu Văn Thịnh, Tp Sơn La với 4 điểm cầu là UBND huyện Thuận Châu và 4 xã Muổi Nọi, Bom Phặng, Nậm Lầu, Chiềng Pha huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang được triển khai dự án.

Chương trình hội thảo gồm 10 cáo: (1) Giới thiệu tổng quan về SRD và các chương trình BĐKH từ năm 2008, mạng lưới VNGO-CC; (2) Trình bày cập nhật tiến độ thực hiện, những kết quả và tồn tại thách thức của dự án VM070; (3) Báo cáo đánh giá VCCA tại 4 xã dự án của huyện Thuận Châu năm 2021; (4) Tổng quan về BĐKH và ảnh hưởng của nó tới sản xuất nông lâm nghiệp ở Việt Nam; (5) Chia sẻ báo cáo tác động của BĐKH tại tỉnh Sơn La trong 5 năm trở lại đây; (6) Chia sẻ về chương trình, chính sách phát triển Nông – Lâm nghiệp của tỉnh Sơn La nhằm thích ứng với BĐKH; (7) Chia sẻ các chương trình phát triển Nông – Lâm nghiệp của huyện Thuận Châu trong bối cảnh BĐKH; (8) Những hoạt động, mô hình nông nghiệp nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động BĐKH đang thực hiện tại tỉnh Sơn La; (9) Trình bày lịch mùa của huyện Thuận châu và những đề xuất cụ thể đối với lịch mùa vụ cho 4 xã dự án.

TS. Đỗ Xuân Đức trình bày tham luận tại hội thảo 

Tham luận tại hội thảo, TS. Đỗ Xuân Đức trình bày báo cáo: Biến đổi khí hậu vùng Tây Bắc và ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp. Nội dung báo cáo tập trung luận giải xác định đặc điểm và xu hướng biến động nhiệt độ ở Tây Bắc trong mối tương quan với các hiện tượng khí hậu cực đoan như: nắng nóng, khô hạn, lũ ống, lũ quét, rét đậm rét hại; mưa đá; Dẫn liệu tác động BĐKH gây ra thời tiết khắc nghiệt ở Tây Bắc đến nông lâm nghiệp; Khuyến nghị/thích ứng với BĐKH (thời tiết khắc nghiệt), trong đó ưu tiên áp dụng sản xuất sạch hơn và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông lâm nghiệp để thích ứng và giảm nhẹ tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo TS. Đỗ Xuân Đức chia sẻ dưới góc độ đơn vị đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển các tỉnh Tây Bắc, khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc đã và đang tập trung đổi mới, cập nhật các chương trình đào tạo, tham gia các chương trình NCKH, đề tài dự án, các hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng để hỗ trợ người học. Sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có thể phát triển và tích hợp kiến thức liên ngành trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, chăn nuôi, quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên & môi trường để có thể đảm nhận tốt vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, dịch vụ; lĩnh vực nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai ở khu vực Tây Bắc.

Đại diện trung tâm SRD cho biết trong thời gian tiếp theo trong khôn khổ thực hiện các dự án trên địa bàn Tây Bắc sẽ chia sẻ các cơ hội hợp tác với các đơn vị liên quan, trong đó có khoa nông lâm, trường Đại học Tây Bắc để phối hợp, kết nối các hoạt động hợp tác cụ thể./.

Tác giả: Đỗ Xuân Đức – Giảng viên bộ môn QLTN&MT

 

Trả lời