Khoa Nông – Lâm bàn giao mẫu giống ngô nếp tím Sông Mã đã được phục tráng cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất

  Ngày 27/10/2023, Khoa Nông – Lâm đã bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La giống ngô Nếp tím Sông Mã (mẫu giống SM8) là sản phẩm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ khoa học,… Đọc tiếp

Trung tâm Nông nghiệp bền vững, Trường Đại học Tây Bắc hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cà chua trong nhà màng tại Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La

Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Nông nghiệp bền vững, trường Đại học Tây Bắc thường xuyên phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La thực hiện xây dựng các mô hình hỗ trợ sản… Đọc tiếp

Kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Southern Cross – Australia, 4 năm nhìn lại (16/6/2017 – 16/6/2021)

Ngày 16/6/2021, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Tây Bắc (TBU) đã họp chuẩn bị tổng kết các hoạt động hợp tác giữa hai trường giai đoạn 1 (2018 – 2021) và lập kế hoạch triển khai các hoạt động… Đọc tiếp

Khóa tập huấn “Sử dụng nấm ký sinh trùng trong Bảo vệ thực vật”

Trong năm học 2019 – 2020, Bộ môn Nông học, khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức khóa tập huấn “Sử dụng nấm ký sinh côn trùng trong Bảo vệ thực vật” cho các giảng viên, sinh… Đọc tiếp