Sơn La: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Ngày 18/05/2022 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo 602/TB-STNMT về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022. Tổng chỉ… Đọc tiếp