TT Tên đề tài/Dự án Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Kinh phí (Triệu đồng) Ghi chú
1

Điều tra, đánh giá tác hại của những loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Sơn La

Vũ Quang Giảng 2007-2008 35 Đã hoàn thành
2

Nghiên cứu chọc lọc, nhân giống và kỹ thuật gây trồng một số loài tre trúc bản địa tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Cao Đình Sơn 2007-2008 30 Đã hoàn thành
3

Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím (Amomun logiligulare T.L.Wu) dưới tán rừng và trên đất nương rẫy tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Đinh Thị Hoa 2007-2008 35 Đã hoàn thành
4

Tuyển chọn và phát triển giống lúa mới nãng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Phạm Quang Thắng 2007-2008 40 Đã hoàn thành
5

Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực vật bậc cao của khu hệ thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Tiến Dũng 2008-2009 40 Đã hoàn thành
6

Nghiên cứu sử dụng các phế thải cây ngô (thân, lơi bắp ngô) để sản xuất  một số loại nấm ăn tại Thuận Châu – Sơn La

Nguyễn Văn Khoa 2008-2009 40 Đã hoàn thành
7

Xây dựng mô hình vườn cây lâm nghiệp bản địa trong khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc

Nguyễn Thị Bích Ngọc 2010-2011 40 Đã hoàn thành
8

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen lúa nương vùng Tây Bắc

Nguyễn Văn Khoa 2012-2013 400 Đã hoàn thành
9

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng, nhân giống và sơ chế nhằm phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC) thành sản phẩm hàng hóa tại Tây Bắc

Cao Đình Sơn 2012-2013 500 Đã hoàn thành
10

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất rau tập chung tại vùng Tây Bắc

Phạm Quang Thắng 2013-2014 650 Đã hoàn thành
11 Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và xây dựng atlat thực vật vùng Tây Bắc Đinh Thị Hoa 2014-2015 550 Đã hoàn thành
12

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How) tại các tỉnh miền núi Tây Bắc

Nguyễn Thị Bích Ngọc 2014-2015 600 Đã hoàn thành
13

Nghiên cứu tập đoàn cây trồng vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Sơn La

Nguyễn Tiến Dũng 2014-2015 550 Đã hoàn thành
14

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp mọt đục quả (Stephanoderes hampei Fer.) hại cà phê tại Sơn La

Vũ Quang Giảng
Bùi Thị Sửu
2015-2016 450 Đã hoàn thành
15

Nghiên cứu thu thập, bảo tồn, đánh giá và chọn tạo các giống cây họ đậu từ nguồn giống tốt, chịu hạn bản địa cho vùng Tây Bắc

Nguyễn Thị Thanh Nga 2015-2016 500 Đã hoàn thành
16

Nghiên cứu tính đa dạng các loài Dơi (Chiroptera) vùng Tây Bắc Việt Nam

Đào Nhân Lợi 2015-2016 550 Đã hoàn thành
17

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cây Mạy châu (Carya tonkinensis Lecomte, 1921) tại vùng Tây Bắc

Vũ Văn Thuận 2015-2016 450 Đã hoàn thành
18

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus Argotaenia Hance Pilger) góp phần bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học tại vùng Tây Bắc

Phan Thanh Huyền 2016-2017 350 Đã hoàn thành
19

Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính  loài cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại vùng Tây Bắc

Cao Đình Sơn 2016-2017 600 Đã hoàn thành
20

Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Nheo (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Sơn La

Đặng Thị Thúy Yên 2016-2017 600 Đã hoàn thành
21

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ quản lý bệnh thán thư hại cà phê chè (Colletotrichum spp.) tại Sơn La

Hoàng Văn Thảnh 2017-2018 Đã hoàn thành
22

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xua đuổi bọ hà hại khoai lang (Cylas formicarius) của tinh dầu chiết xuất từ một số loài cây thuốc họ Lamiaceae vùng Tây Bắc Việt Nam

Hoàng Thị Thanh Hà 2018-2019 550 Chưa nghiệm thu cấp Bộ
23

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nấm ký sinh côn trùng trong canh tác cà phê bền vững tại Sơn La

Bùi Thị Sửu 2019-2021 650 Đang thực hiện
24

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thoms.) và Sa nhân (Amomum longiligulare T. L.Wu) theo hướng thương phẩm gắn với bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Bích Ngọc 2019-2021 550 Đang thực hiện
25

Hiện trạng khu hệ cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La sau khi nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động

Đặng Thị Thúy Yên 2019-2021 600 Đang thực hiện
26 Nghiên cứu phát triển du lịch khám phá thiên nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên ở Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên Vũ Thị Liên 2019-2021 1.000 Đang thực hiện
27

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng dầu gạo và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến chất lượng dầu gạo của một số giống lúa tại khu vực Tây Bắc

Nguyễn Hoàng Phương 2021-2022 400 Đang thực hiện
28

Nghiên cứu thu thập, bảo tồn, đánh gia và hoàn thiện kỹ thuật trồng cây Ý dĩ (Coix lacryma-jobi L.) tại Sơn La

Đặng Văn Công 2021-2022 400 Đang thực hiện

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời