TT Tên đề tài/Dự án Thành viên tham gia Thời gian thực hiện
1

Nghiên cứu tính đa dạng các loài dơi tại rừng đặc dụng Sốp Cộp, Sơn La

ThS. Đào Nhân Lợi (chủ nhiệm) 2013
2

Nghiên cứu ảnh hưởng độ chín của quả cà phê Arabica tới hàm lượng Cafein trong cà phê nhân

ThS. Đào Thanh Hải (chủ nhiệm)

ThS. Vũ Thị Nự
ThS. Phạm Thị Thanh Tú

2013
3

Nghiên cứu nhân giống invitro giống khoai sọ Cụ Cang (Colocassia esculenta L. Schott) tại Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc

ThS. Đoàn Thùy Linh (chủ nhiệm) 2013
 4

Nghiên cứu và phát triển một số giống hoa cúc  tại tỉnh Sơn La.

ThS. Vũ Phong Lâm (chủ nhiệm) 2013
5

Xây dựng cơ chế quản lí Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp và mô hình sản xuất cà chua trái vụ

ThS. Phạm Quang Thắng (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Hoàng Phương

2013
6

Nghiên cứu kỹ thuật thu hoạch mủ cây cao su

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà (chủ nhiệm)

TS. Vũ Quang Giảng

2014
7

Bước đầu nghiên cứu nuôi thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Sơn La

ThS. Đặng Thị Thúy Yên (chủ nhiệm)

ThS. Lê Văn Hà
ThS. Hồ Văn Trọng
ThS. Lê Xuân Tùng

2014
8

Thử nghiệm chế biến lõi ngô và mày ngô làm thức ăn cho gia súc nhằm khắc phục tình trạng thiếu thức ăn trong vụ đông tại tỉnh Sơn La

ThS. Lê Văn Hà (chủ nhiệm)

ThS. Lê Xuân Tùng

2015
9

Nghiên cứu sản xuất phân ủ hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại Sơn La

ThS. Đặng Văn Công (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Hoàng Phương

2015
10

Nghiên cứu xây dựng bản đồ thảm thực vật tại khu rừng đặc dụng Xuân Nha, tỉnh Sơn La

ThS. Nguyễn Tiến Chính (chủ nhiệm)

ThS. Đinh Thị Hoa

2015
11

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây áp dụng công nghệ cao trong nhà lưới

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (chủ nhiệm)

ThS. Vũ Thị Nự
ThS. Bùi Thị Hồng Thơm

2015
12

Nghiên cứu kiến thức bản địa về sử dụng các loài lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc thực vật của cộng đồng người dân tại khu rừng đặc dụng Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

ThS. Đào Thị Mai Hồng (chủ nhiệm)

ThS. Trần Quang Khải

2016
13

An ninh lương thực với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Sơn- tỉnh Sơn La

ThS. Đào Thanh Hải (chủ nhiệm) 2016
14

Ảnh hưởng của phân bón, che tủ gốc và cắt tỉa cho cây đào H’mông tại Sơn La

TS. Đoàn Đức Lân (chủ nhiệm)

ThS.  Nguyễn Thị Quyên
ThS. Trần Thế Mạnh
ThS. Vũ Phong Lâm

2016
15

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá nheo mỹ bằng phương pháp nuôi lồng tại lòng hồ thủy điện Sơn La

ThS. Đặng Thúy Yên (chủ nhiệm)

ThS. Vũ Thị Thảo

2016
16

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu vỏ cà phê để trồng nấm ăn tại Sơn La

ThS. Nguyễn Thị Quyên (chủ nhiệm)

TS. Đoàn Đức Lân

ThS. Đặng Văn Công

ThS. Vũ Phương Liên

2016
17

Đánh giá hiệu lực xua đuổi côn trùng hại kho từ hợp chất tinh dầu của một số loài cây thuốc có triển vọng vùng Tây Bắc Việt Nam

ThS. Phạm Thị Mai (chủ nhiệm)

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà
ThS. Bùi Thị Sửu
ThS. Lê Thị Thảo
ThS. Nguyễn Thị Quyên
TS. Vũ Thị Liên
ThS. Trần Đình Toàn

2017
18

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng thích ứng của cây cà chua đen tại Sơn La

ThS. Vũ Thị Nự (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Thị Quyên

2017
19 Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cà phê bằng phản ứng Feton và chế phẩm sinh học tại phòng thí nghiệm ThS. Đặng Thùy Trang (chủ nhiệm) 2017
20

Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm nấm đầu khỉ trên một số phụ phẩm nông lâm nghiệp tại Sơn La

ThS. Vũ Phương Liên (chủ nhiệm)

ThS. Trần Đình Toàn
ThS. Vũ Thị Liên

2017
21

Nghiên cứu việc sử dụng kiến thức bản địa trong lĩnh vực trồng trọt của đồng bào dân tộc thiểu số để ứng phó biến đổi khí hậu ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La

ThS. Vũ Thị Liên (chủ nhiệm)

ThS. Trần Đình Toàn
ThS. Vũ Phương Liên
ThS. Vũ Thị Nự

2017
22

Nghiên cứu tính đa dạng côn trùng bộ cánh cứng khu bảo tồn Copia, Thuận Châu, Sơn La

ThS. Trần Quan Khải (chủ nhiệm)

ThS. Đào Thị Mai Hồng

2017
23

Thử nghiệm một số biện pháp sinh học trong phòng trừ bọ hà khoai lang (Cylas formicarius Fabr.) tại bản Tây Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

ThS. Vũ Thị Thảo (chủ nhiệm)

ThS. Bùi Thị Sửu
ThS. Phạm Thị Mai
ThS. Trần Đình Toàn

2018
24

Nghiên cứu kiến thức của dân tộc thái về khai thác và sử dụng thực vật làm thực phẩm tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

ThS. Đinh Văn Thái (chủ nhiệm) 2018
25

Đánh giá đặc điểm nông sinh học các mẫu giống Đậu Nho nhe phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên Đa dạng sinh học.

ThS. Nguyễn Hoàng Phương (chủ nhiệm)

ThS. Đinh Thị Phương

2018
26

Nghiên cứu thành phần loài cánh phấn (Lepidoptera) khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La

ThS. Trần Quang Khải (chủ nhiệm)

ThS. Đào Thị Mai Hồng
ThS. Nguyễn Văn Độ

2018
27

Nghiên cứu trồng thử nghiệm nấm hoàng đế (Calocybe India) trên cơ chất lõi ngô nghiền có bổ sung thêm dinh dưỡng tại Sơn La.

ThS. Nguyễn Thị Quyên (chủ nhiệm)

TS. Đoàn Đức Lân
ThS. Đặng Văn Công
ThS. Vũ Phương Liên

2019
28

Đánh giá ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất 2 giống nghệ đen tại Sơn La

ThS. Đặng Văn Công (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

2019
29

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp cà chua ghép tại Sơn La

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (chủ nhiệm)

ThS. Phạm Đức Thịnh

2019
30

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và sức sản xuất trứng của chim cút Nhật Bản nuôi tại thành phố Sơn La

ThS. Vũ Thị Thảo (chủ nhiệm)

ThS. Bùi Văn Hảo

2019
31

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch ở khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La

ThS. Đinh Văn Thái (chủ nhiệm)

TS. Vũ Thị Liên
ThS. Phạm Thị Thanh Tú
ThS. Phạm Đức Thịnh

2019
32

Nghiên cứu một số hệ thống canh tác của cộng đồng dân tộc Thái xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

ThS. Vũ Đức Toàn (chủ nhiệm)

ThS. Đào Hữu Bính

2019
33

Điều tra, đánh giá mức độ gây hại của sâu keo mùa (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) trên cây ngô tại Sơn La

TS. Nguyễn Đức Thuận (chủ nhiệm)

TS. Hoàng Văn Thảnh

ThS. Đào Thị Lan Hương

2020
34

Nghiên cứu hiệu quả xua đuổi bọ hà khoai lang (Cylas formicarius) của tinh dầu một số loài sả trong phòng thí nghiệm

ThS. Phạm Thị Mai (chủ nhiệm)

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà
ThS. Nguyễn Thị Hiền
ThS. Nguyễn Thị Quyên

2020
35

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho tích tụ đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

ThS. Đoàn Hương Giang (chủ nhiệm) 2020
36

Nghiên cứu kiến thức thực vật dân tộc học tại các chợ truyền thống thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thành Sơn (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Thùy Trang
ThS. Nguyễn Minh Châu
ThS. Đào Thanh Hải

2020
37

Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực với sinh viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc

ThS. Đào Thanh Hải (chủ nhiệm)

ThS. Trần Anh Tuấn
ThS. Nguyễn Thùy Trang
TS. Vũ Đức Toàn

2020
38

Khảo sát khả năng sinh trưởng, tái sinh và năng suất của một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu bò tại vùng dự án ACIAR  xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo  tỉnh Điện Biên

ThS. Hồ Văn Trọng (chủ nhiệm)

ThS. Lê Xuân Tùng
KS. Vàng A Mẻ

2020
39

Nghiên cứu các biện pháp thiết kế kỹ thuật và và bước đầu đánh giá các mô hình trồng rừng phòng hộ thuộc chương trình Tăng trưởng xanh tại Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu, tỉnh Sơn La

ThS. Phạm Đức Thịnh (chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2020
40

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài cây cho sợi tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ThS. Đào Thị Mai Hồng (chủ nhiệm)

ThS. Trần Quang Khải

2020
41

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch ở rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, tỉnh Điện Biên

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu (chủ nhiệm)
TS. Vũ Thị Liên
ThS. Đinh Văn Thái
2020

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời