Từ năm 2007 đến 2024, giảng viên Khoa Nông Lâm đã thực hiện 17 đề tài KHCN cấp tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Các kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.