Theo Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh sách các cơ sở tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89). Trong đó:
– Có 74 cơ sở đào tạo là các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước tham gia đào tạo trình độ Tiến sỹ với nhiều chuyên ngành khác nhau. Trong đó, các cơ sở trong nước tham gia đào tạo trình độ Tiến sỹ các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường bao gồm: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông – Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh, Viện Chăn nuôi, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội, Trường Đại học Cần Thơ…
– Có 03 cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo trình độ Thạc sỹ cho các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao gồm Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương, và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Chi tiết về các ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo trong nước tham đào tạo trình độ Tiến sỹ và Thạc sỹ tham khảo tại đây:
– Các cở sở đào tạo ngoài nước được lựa chọn trong số các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo xếp hạng trong nhóm 500 ngành hàng đầu theo 3 bảng xếp hạng của THE ranking, QS ranking, và US News ranking. Chi tiết về các cơ sở đào tạo ngoài nước theo thứ tự xếp hạng cơ sở đào tạo và ngành đào tạo theo 3 hệ thống xếp hạng tại đây:
+ Bảng xếp hạng THE Ranking xem chi tiết tại đây:
+ Bảng xếp hạng QS ranking xem chi tiết tại đây:
+ Bảng xếp hạng US News ranking xem chi tiết tại đây:

Dưới đây là ví dụ lựa chọn đăng ký một cơ sở đào tạo ngoài nước có đào tạo chuyên ngành Môi trường tại Úc nằm trong nhóm ngành xếp hạng 500 ngành hàng đầu theo xếp hạng của QS ranking (hình 1) và US News ranking (hình 2).


Hình 1. Ngành Khoa học Môi trường của Trường Đại học Queensland, Úc xếp hạng 17 thế giới (QS ranking, 2021).

Hình 2. Trường Đại học Queenslad, Úc xếp hạng thứ 36 thế giới và Ngành Môi trường/Sinh thái xếp hạng thứ 6 (US News Ranking, 2021).

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Tiến Chính – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời