TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Tìm hiểu kiến thức bản địa của một cộng đồng người dân tộc thiểu số ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong sử dụng các sản phẩm từ hạt cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC)

Quách Thị Huyền Trang
Quàng Văn Lượng
K51 ĐH QLTNR&MT ThS. Cao Đình Sơn
2

Nghiên cứu khả năng gây trồng một số loài cây dược liệu có giá trị kinh tế dưới tán rừng tại xã Tỏa Tình – huyện Tuần Giáo, tỉnh ĐB

Lò Thị Trang
Lò Hồng Minh
K51 ĐH QLTNR&MT ThS. Nguyễn T Bích Ngọc

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống rau sắng (Melientha suavis) tại vườn ương Trường Đại học Tây Bắc

Hoàng Ánh Dương
Quàng Thị Ngân
K51 ĐH QLTNR&MT ThS. Nguyễn Tiến Dũng
3

Ứng dụng nhân giống Invitro cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC) tại phòng thí nghiệm khoa Nông Lâm – Trường ĐHTB

Lường Văn Định
Lò Thị Do
Lô Thị Hiền
K51 ĐH Lâm Sinh ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
4

Nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài bướm ngày (Rhopolocera) tại khu rừng đặc dụng Copia

Trần Thanh Lương
Lường Văn Lâm
Bùi Văn Thoa
K50 ĐH QLTNR&MT ThS. Trần Quang Khải
5

Nghiên cứu đặc điểm các trạng thái rừng tại khu vực Suối Muội – Thuận Châu, Sơn La

Nguyễn Thị Thảo
Mùi Mạnh Hùng
Hà Thị Nữ
K50 ĐH QLTNR&MT KS. Nguyễn Tiến Chính
6 Sản xuất thử nghiệm sản phẩm thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ thảo mộc Đỗ Đức Anh
Lò Thị Lẹt
Quàng Văn Thỏa
K51 BVTV TS. Vũ Quang Giảng
7

Nghiên cứu, tìm hiểu tập quán canh tác lúa của một số dân tộc tại Thuận Châu

Cầm Văn Tích
Quàng Văn Cương
Hà Thị Thu
Hà Thị Doản
K51 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Văn Khoa
8

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đào bản địa tại khu vực Pha Đin

Lường Văn Đức K51 Nông học ThS. Vũ Phong Lâm
9

Điều tra tổn thất sau thu hoạch ngô tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Hoàng Thị Thủy K51 BVTV ThS. Nguyên Hoàng Phương
10

Trồng thử nghiệm giống cải mèo bằng phương pháp thủy canh tĩnh

Mùa A Hạng
Lò Thị Tịnh
Giàng A Hồng
K51 Nông học ThS. Phạm Quang Thắng
11

Nghiên cứu nuôi trồng nấm rơm trên một số phế thải nông nghiệp tại Thuận Châu – Sơn La

Lò Thị Minh
Bùi Văn Chính
Cà Văn Dẫn
K52 ĐH Nông học TS. Đoàn Đức Lân
KS. Đặng Văn Công

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời