TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Nghiên cứu đa dạng di truyền kiểu hình của một số mẫu giống lúa địa phương Tây Bắc

Lò Thị Đông
Quàng Văn Thành
Lò Thị Ngần
K52 ĐH Nông học ThS. Đoàn Thị Thùy Linh
2

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất, chất lượng của một số giống lúa nếp địa phương vụ mùa năm 2013 tại Sơn La.

Quàng Thị Thinh K52 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
3

Ảnh hưởng của độ cao thu hoạch tới khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cỏ tái sinh

Mùa Thị Hoa
Và A Ly
Lò Thị Thảo
K52 ĐH Chăn nuôi ThS. Bùi Văn Hảo
4

Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số giống lúa địa phương vùng Tây Bắc tại Sơn La

Bùi Thị Lan Hương
Lò Văn Thuyên
K52 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Văn Khoa
5

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cấy bao phấn giống lúa Khẩu Săm nhằm tạo vật liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống lúa tại Trường Đại học Tây Bắc

Lò Thị Thiên
Lò Thị Thơm
Quàng Thị Hằng
K52 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
6

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cấy bao phấn giống lúa Chiêm nhằm tạo vật liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống lúa tại Trường Đại học Tây Bắc

Giàng Seo Hòa
Lường Thị Nâng
Lò Thị Nghiệp
K52 ĐH Nông học ThS. Đoàn Thị Thùy Linh
7

 Đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ đuôi kìm, nhân nuôi và sử dụng chúng trong phòng trừ sâu hại cà phê.

Dương Thanh Huyền
Lò Thị Ngọc Làn
Tẩn Chìn Phà
K52 ĐH BVTV ThS. Bùi Thị Sửu
8

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Lá giang (Aganonerion polymorphum Pierre, 1996) bằng phương pháp giâm hom tại Vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc

Vàng Thị Hương
Đinh Khánh Chi
Lò Thị Phương Anh
K52 B ĐH Quản lý TNR & Môi trường
9

Nghiên cứu khả năng nhân giống loài cây Chò xanh (Terminalia myriocarpa V.Huerch et M.A) bằng hạt tại vườn ươmTrung tâm  lâm nghiệp vùng Tây Bắc

Lưu Hoàng Hiệp
Cầm Thị Hương Lan
K52 A ĐH Quản lý TNR & Môi trường ThS. Đào Nhân Lợi
10

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của nồng độ thuốc kích thích tới khả năng ra rễ của cây Chò xanh (Terminalia myriocarpa V. Huerch & Muell – Arg)  tại Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc

Nguyễn Thái Hà
Hoàng Thị Vương
K52 A ĐH Quản lý TNR & Môi trường ThS. Đào Nhân Lợi
11

Sinh kế bền vững cho cộng đồng người dân tộc thái bản Muông, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Vi Hà Lan
Vì Văn Thành
K52 A ĐH Quản lý TNR & Môi trường ThS. Vũ Văn Thuận
12

Tối ưu hóa quy trình nhân giống cây Mắc Khén (Zanthoxylum rshetsa DC) trong điều kiện in vitro tại Trường Đại học Tây Bắc.

Vũ Ngọc Huy
Trần Thu Trang
K52 A ĐH Quản lý TNR & Môi trường ThS. Phạm Thị Thanh Tú
13 Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống invitro cây rau Sắng tại phòng thí nghiệm khoa Nông lâm Trường Đại học Tây Bắc Nguyễn Đình Đại
Quách Thị Sự
K52 A ĐH Quản lý TNR & Môi trường ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
14

Ứng dụng GIS trong đánh giá điều kiện lập địa phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

Tống Văn Nghi
Vì Thị Lan
Quàng Thị Thơm
Lường Văn Hiền
K52 B ĐH Quản lý TNR & Môi trường B KS. Nguyễn Tiến Chính
15

Ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống cây xanh trường Đại học Tây Bắc.

Quàng Văn Sưởng K52 ĐH Lâm Sinh ThS. Vũ Đức Toàn

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời