TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại các trạng thái rừng thuộc khu rừng đặc dụng Xuân Nha, Sơn La

Lò Văn Thương K53 ĐH Lâm Sinh ThS. Đinh Thị Hoa
2

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý  cây xanh đô thị tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

Đinh Thùy Dương
Hà Thanh Duyên
Nguyễn Văn Hùng
K53 ĐH Quản lý TNMT ThS. Nguyễn Tiến Chính
3

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý các ao hồ tại thành phố Sơn La

Nguyễn Thu Huyền
Ngần Văn Thủy
K53 ĐH Quản lý TNMT ThS. Nguyễn Tiến Chính
4

Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cây Và nước tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La

Lò Thị Thơm
Mạ Ny Văn Chít Tạ Vông
K53 ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Tiến Dũng
5

Khảo sát một số nguồn thức ăn thô và tuyển chọn một số cây thức ăn xanh cho trâu bò trong vụ Đông Xuân tại TP. Sơn La.

Hoàng Thị Thúy
Thào A Tăng
Lường Văn Thơm
Hờ A Trừ
Nguyễn Văn Chức
K53 ĐH Chăn nuôi KS. Lê Văn Hà
6

Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cây Thủy tràng tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc

Nguyễn Thị Mai Hương
Tao Văn Thi
Lò Văn Chinh
Lò Thị Diện
K54 ĐH Quản lý TN&MT CN. Đào Thanh Hải
7

Nghiên cứu ứng dụng GIS phân cấp nguy cơ cháy rừng tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Lê Khắc Tùng K53A ĐH Quản lý TN&MT ThS. Đào Nhân Lợi
8 Nghiên cứu đặc điểm một số loài cây bản địa vùng bán ngập nước tại Sơn La Lường Thị Biên
Lường Văn Cường
K54A ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Tiến Dũng
9

Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân trong sử dụng cây thuốc tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

 Lò Quốc Bình
Vương Quỳnh Huệ
Vằn Không Sạ Văn
Nịn Thạ Sỏn Sẻn Chay
K53A ĐH Quản lý TN&MT ThS. Đào Thị Mai Hồng
10

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi lan Hồ điệp (Phalaenopsis Blume) invitro

Đặng Minh Tuấn
Bùi Thị Hương
K53 ĐH BVTV ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
11 Điều tra thành phần và kinh nghiệm sử dụng các loài thực vật nhuộm màu của một số dân tộc thiểu số tại khu rừng đặc dụng COPIA huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Bùi Văn Tuân
Lò Thị Bưởi
Lý A Chua
K54 ĐH Nông học TS. Vũ Thị Liên
12

So sánh đặc điểm vật hậu của cây Sơn Tra (Docynia indica) giữa các đại cao tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Lầu A Trứ
Lầu A Lử
Giàng A Tằng
K54 ĐH Lâm Sinh ThS. Vũ Đức Toàn
13

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống từ hạt cây Mạy Châu (Carya tonkinensis Lecomte, 1921) tại tỉnh Sơn La

Cao Văn Dương K53 ĐH Lâm Sinh ThS. Vũ Văn Thuận

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời