TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Điều tra đa dạng thành phần loài Lan (Orchidaceae) phân bố ngoài tự nhiên và đề xuất biện pháp bảo tồn các loài Lan tại khu bảo tồn thiên nhiên huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Chu Minh Tuấn
Vũ Thúy Hằng
Hà Ánh Dương
K56 C ĐH Quản Lý TN&MT TS. Vũ Thị Liên
2

Điều tra thành phần loài và kiến thức bản địa trong việc sử dụng thực vật phân bố ngoài tự nhiên làm rau ăn được tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Lò Thị Hiền Trang
Làu Thị Xé
Vũ Việt Anh
Tăng Thanh Tuyền
K56 A ĐH Quản Lý TN&MT TS. Vũ Thị Liên
3

Điều tra thành phần loài cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng các loài cây thuốc trên núi đá vôi của dân tộc Mông tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Vừ A Cho
Cà Văn Sung
Mùa A Khá
Hảng A Gia
K56 A ĐH Quản Lý TN&MT ThS. Vũ Thị Đức
4

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài Bướm ngày (Rhopalocera) khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Đèo Quang Huy
Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Vũ Ngọc Khánh
Bùi Nhật Giang
K56 A ĐH Quản lý TN&MT ThS. Trần Quang Khải
5

Nghiên cứu tính đa dạng các loài dơi (Chiroptera) tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Quàng Văn Đức
Cầm Văn Điểm
Lò Văn Hoài
K56 ĐH Lâm sinh ThS. Đào Nhân Lợi
6

Đánh giá hiệu quả của mô hình trồng Sơn tra tại Tuần Giáo – Điện Biên

Nguyễn Thùy Linh
Lò Thị Hương
Lò Thị Hải Ly
Mào Thị Thu
K56 A ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời