TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Tìm hiểu kiến thức bản địa của cộng đồng dân tộc Thái trong khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc thực vật làm thuốc tại bản Nà Đồ – xã Chiềng Khoa – huyện Vân Hồ – tỉnh Sơn La.

 Hoàng Văn Hùng
Vũ Hương giang
Lò Thị My
K55 ĐH Lâm sinh ThS. Đinh Văn Thái
2

Nghiên cứu tính đa dạng côn trùng bộ Cánh cứng, (Coleoptera) xã Chiềng Bôm, thuộc Khu bảo tồn Copia Thuận Châu , Sơn La.

 Lò Văn Khương
Nguyễn Thị Hải Vân
K55 K54 ĐH Lâm sinh ThS. Trần Quang Khải
3

Khảo sát đa dạng nguồn gen cây thuốc và tri thức dân gian sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân tộc Mông tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hù Thị Mé K55 ĐH Nông học TS. Vũ Thị Liên
4

Điều tra đa dạng thành phần loài và dạng sống cây thức ăn cho gia súc tại xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Mùi Văn An K55 ĐH Chăn nuôi TS. Vũ Thị Liên
5

Nghiên cứu tuyển chọn giống cây cỏ làm thức ăn xanh cho trâu bò thịt tại Sơn La

Lò Thị Như
Vàng Thị Huyền
Mai Thị Sinh
Trương Thị Hân
K55 ĐH Chăn nuôi KS. Hồ Văn Trọng
6

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Ngũ gia bì gai (Acanthopanax trifoliatus) tại Sơn La

Vàng A Mẻ
Lò Văn Sơn
Sùng Thị Dợ
K55 ĐH Nông học ThS. Hoàng Thị Thanh Hà
7

Đánh giá hiệu quả của các công thức bón phân đối với cây Khoai sọ tím tại Trường Đại học Tây Bắc

Hạng A Chớ
Mùa A Páo
K55 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Hoàng Phương
8

Đánh giá các mô hình canh tác Ngô theo hướng Nông nghiệp bảo tồn tại Trường Đại học Tây Bắc

Điêu Thị Nhung
Lò Thu Huyền
K55 ĐH Nông học ThS. Nguyễn Hoàng Phương
9

Đánh giá hiệu quả của phân ủ vỏ cà phê đối với cây khoai sọ tại Thuận Châu, Sơn La

Bùi Thị Hiệu
Lò Thị Hương
K55 ĐH Nông học TS. Đoàn Đức Lân
ThS. Nguyễn Hoàng Phương

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời