TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn
1

Điều tra, đánh giá thành phần thực vật họ Hoa môi (Lamiaceae) phân bố tại tỉnh Sơn La

Lò Thị Thịnh K58 ĐH Nông học ThS. Hoàng Thị Thanh Hà
2

Nghiên cứu xác định hệ số tương quan và đường hồi quy tuyến tính giữa khả năng sinh trưởng với các yếu tố cấu thành năng suất của một số mẫu giống đậu Nho nhe tại Trường Đại học Tây Bắc

Lường Thị Son
Cà Thị Ánh Nguyệt
K56 ĐH Nông Học ThS. Nguyễn Hoàng Phương
3

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học, sinh thái một số cây chủ yếu  làm men rượu được dân tộc La Ha sử dụng ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 Lèo Văn Uấn
Vì Thị Ngân
Pin Kẹo Chít Thạ Vông
K57  ĐH Quản lý TN&MT TS. Vũ Thị Liên
4

Nghiên cứu thành phần loài cây có tinh dầu tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Lường Văn Quỳnh
Nguyễn Thị Thu Phương
Bạc Cầm Huy
K57 ĐH Lâm sinh TS. Vũ Thị Liên
5

Nghiên cứu thành phần loài cây thuốc dân gian của cộng đồng dân tộc Tây Bắc tại khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Phàng Lao Cơ
Thào A Phương
Ăm Phôn Sẻng A Đít
Phôm Sẻng Mạ Ni
K57 ĐH Quản lý TN&MT ThS. Trần Quang Khải
6

Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm từ hạt và khả năng nhân giống loài Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. F. & Thoms.) tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Hơ Đại Dương
Mùa A Gúa
Sùng Vũ Khánh Sơn
K57 ĐH Quản lý TN&MT ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
7

Đánh giá hiệu quả của các mô hình nông lâm kết hợp đến khả năng chống xói mòn đất tại xã Bó Mười, Thuận Châu, Sơn La.

Điêu Chính Thời
Vũ Quang Huy
K56 ĐH Nông Học ThS. Đặng Văn Công
8

Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa lê tại Sơn La.

Hoàng Thanh Tùng
Hoàng Nam Phương
K57 ĐH Nông học ThS. Vũ Thị Nự
9

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nu Ny Lun Nhạ Nạt
Cà Thị Hồng
K56 B ĐH Quản lý TN&MT TS. Vũ Đức Toàn

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời