Chia sẻ bởi: ThS. Nguyễn Thùy Trang – Giảng viên bộ môn Quản lý TN&MT

Ngày 05/10/2021 Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch 368/KH-UBND về tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Sơn La năm 2021.

Trong đó: Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường có 3 chỉ tiêu

Chuyên ngành tuyển dụng đối với chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường là: Địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi và các ngành chuyên môn liên quan tới chức danh công chức đảm nhận.

Hình thức tuyển dụng và quy trình tuyển dụng: Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

  • Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.
  • Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thời gian tuyển dụng:

  • Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.
  • Thời gian dự kiển: : Quý IV/2021
  • Thí sinh thực hiện đăng ký dự tuyển theo địa chỉ là UBND xã, phường;
  • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 01 địa chỉ có chỉ tiêu tuyển dụng đúng với chuyên ngành đào tạo của mình. Nếu thí sinh nào cố tình đăng ký dự tuyển vào từ 2 chức danh hoặc 2 địa chỉ trở lên thì Hội đồng dự tuyển sẽ xóa tên khỏi danh sách dự tuyển. Những người có trình độ đào tạo cao hơn được đăng ký thi tuyển vào các chỉ tiêu có yêu cầu trình độ đào tạo thấp hơn;
  • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
  • Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Sơn La hoặc qua bưu điện.
  • Chi tiết xem thông tin tại đây:

Trả lời