Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ môn Nông học đã tổ chức nghiệm thu báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa của K59 Đại học Bảo vệ thực vật. Trong buổi nghiệm thu có sự tham dự của các thành viên hội đồng và các em sinh viên lớp K59 Đại học Bảo vệ thực vật.

Trong buổi nghiệm thu các em sinh viên trình bày tóm tắt kết quả nội dung trong quá trình thực tập. Các em sinh viên cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm thực tập. Các thành viên trong hội đồng đánh giá đã có các nhận xét và các câu hỏi về nội dung kết quả báo cáo cho từng sinh viên. Mỗi sinh viên cũng đã trả lời các câu hỏi cũng như các thắc mắc của hội đồng về nội dung nghiên cứu của mình. Các thành viên trong hội đồng đã chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quá trình làm thí nghiệm và viết báo cáo. Giúp sinh viên có thêm được những kiến thức, hiểu biết mới trong nghiên cứu. Cuối cùng hội đồng đã họp và đánh giá các chuyên đề thực tập tốt nghiệp trên tinh thần khách quan, công bằng.

   

Ảnh 1: Sinh viên trình bày báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa

   Ảnh 2: Sinh viên trình bày báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa

Đây là cơ hội để các em sinh viên có thể rèn luyện khả năng tự biện luận, trình bày quan điểm của mình trước hội đồng đánh giá. Giúp các em nâng cao khả năng thuyết trình, tự tin hơn trong quá trình làm việc sau này. Buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp. Các em sinh viên rất vui mừng và hạnh phúc sau khi hoàn thành xong buổi nghiệm thu chuyên đề thực tập tốt nghiệm của mình.

Ths. Lê Thị Thảo – Bộ môn Nông học

Trả lời