Từ 11 – 13/11/2021 nhóm nghiên cứu Trường Đại học Tây Bắc gồm ThS. Hồ Văn Trọng – Điều phối nhóm, ThS. Lê Xuân Tùng – thành viên, đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 của Dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam” tại Xuân Khanh, Sơn Tây Hà Nội do Viện Chăn nuôi tổ chức.

    Tham dự Hội nghị còn có TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi – Giám đốc dự án phía Việt Nam; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc, TS. Phạm Doãn Lân;  Các nhóm trực tiếp tham gia dự án: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Viện Chăn nuôi; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Điện Biên; Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (CASRAD)… và đông đảo các đại biểu cùng tham dự.

   Tại Hội nghị, đại diện các nhóm tham gia Dự án đã trình bày tóm tắt các hoạt động của nhóm mình và cùng nhau thảo luận chi tiết các hoạt động của từng nhóm, từ đó đã làm rõ được những thuận lợi, khó khăn để có những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Dự án.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

ThS. Hồ Văn Trọng, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động nhóm TBU năm 2020 – 2021

 

ThS. Hồ Văn Trọng – Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

Trả lời