Chiều ngày 23.12.2021, Bộ môn Nông học, Khoa Nông Lâm tổ chức cho sinh viên lớp K59 ĐH Nông học báo cáo kết quả thực tập chuyên môn cuối khóa.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: TS. Nguyễn Văn Khoa, Phó trưởng khoa Nông Lâm, cùng các giảng viên thuộc Bộ môn Nông học. Hội đồng tiến hành nghiệm thu 8 báo cáo thực tập thuộc các lĩnh vực chuyên môn trong chuyên ngành đào tạo Nông học.

Hình 1. Sinh viên báo cáo kết quả thực tập chuyên môn cuối khóa

Kết quả nghiệm thu báo cáo có 8/8 sinh viên đạt loại giỏi, đây là kết quả xứng đáng với công sức và sự nỗ lực của các em trong quá trình thực hiện báo cáo tốt nghiệp, đồng thời giúp sinh viên có thêm nhiều những kinh nghiệm, học hỏi thêm về thực tiễn, va chạm với thực tế nhiều hơn, thông qua đó sinh viên còn có thể định hướng được nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Hình 2. Sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, BM Nông học

Trả lời