Sáng ngày 11 tháng 03 năm 2021, bộ môn Lâm nghiệp đã tổ chức buổi seminar cấp bộ môn về chủ đề: “Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam”. Bài báo cáo do TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày, buổi seminar có sự tham dự của đầy đủ các giảng viên thuộc bộ môn Lâm nghiệp.

Buổi seminar đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận về các vấn đề trong chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam nói chung và khu vực Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng trong những năm vừa qua; những lợi ích mà rừng có thể mang lại; và các hướng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển tài nguyên rừng tại khu vực Tây Bắc trong tương lai.
Hoạt động seminar được bộ môn Lâm nghiệp thực hiện định kỳ hai tuần một lần trong suốt năm học nhằm nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên bộ môn; chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về một số lĩnh vực nghiên cứu của các thành viên trong bộ môn; Thảo luận các hướng nghiên cứu của bộ môn Lâm nghiệp trong các năm tiếp theo để nâng cao chất lượng các nghiên cứu theo hướng chuyên sâu.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bộ môn Lâm nghiệp

 

Trả lời