Chiều ngày 15 tháng 03 năm 2021, tại Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và Trường Đại học Tây Bắc (TBU). Với mục tiêu tạo sự liên kết chặt chẽ, lâu dài giữa hai cơ quan trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển lâm nghiệp và kinh tế – xã hội của đất nước.
Tham gia buổi làm việc, về phía Đại học Tây Bắc có TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng nhà trường và đại diện các phòng, ban, khoa chức năng. Về phía Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng nhiều cán bộ viện. Đại diện lãnh đạo hai bên đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, thành tựu và định hướng phát triển của mỗi bên.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các nội dung:
Đào tạo đại học và sau đại học:
– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Tây Bắc phối hợp trong công tác tuyển sinh, cử giảng viên tham gia giảng dạy trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng bảo vệ đề cương, bảo vệ luận văn, luận án tiến sĩ.
– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ học viên, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc thực hiện các đề tài, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ khi học viên, giảng viên học tập, nghiên cứu tại Viện hoặc do các nhà khoa học của Viện hướng dẫn.
– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Tây Bắc phối hợp biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học cho chuyên ngành Lâm nghiệp và các lĩnh vực khác.

                                                 GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu khoa học:
– Viện và Trường, trên cơ sở nhu cầu và thống nhất của hai bên, hợp tác tổ chức đề xuất, tuyển chọn và thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp theo Luật Khoa học công nghệ, đảm bảo nguyên tắc cùng hợp tác, cùng có lợi.
– Viện sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường nâng cao năng lực thực hành về kỹ thuật và quản lý một số thiết bị nghiên cứu hiện đại mà Viện đang sử dụng.
– Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học để hai bên trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm cập nhật thông tin vào tài liệu giảng dạy và chia sẻ thông tin với các bên liên quan.
– Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề nâng cao cho các cán bộ nghiên cứu, giáo viên, học viên, NCS của Trường Đại học Tây Bắc.
– Phối hợp xuất bản các ấn phẩm, tài liệu công bố các kết quả nghiên cứu khoa học (sách, bài báo trong nước và quốc tế, kỷ yếu hội thảo…).
Lĩnh vực khác:
– Hai bên cùng chia sẻ các ấn phẩm tạp chí/giáo trình/sách tham khảo/chuyên khảo đã công bố.
– Hàng năm, theo định kỳ, hai đơn vị cùng nhau tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hợp tác và xây dựng kế hoạch hợp tác trong năm tiếp theo.
                                                                                                     

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời