Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Trường đại học hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường. Chính vì vậy, trong thời gian qua Ban chủ nhiệm Khoa Nông – Lâm luôn chú trọng quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của các giảng viên và sinh viên.

Trên tinh thần đó, thực hiện Quyết định số 362/ QĐ – ĐHTB, ngày 18/5/2021 về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2020, chiều ngày 31/5/2021, Bộ môn Nông học đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên Vì Văn Đô với nội dung “Điều tra, đánh giá mức độ gây hại của sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) trên cây ngô tại Sơn La” với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Thuận.

Chủ trì hội nghị: ThS. Bùi Thị Sửu – Chủ tịch hội đồng

ThS. Phạm Thị Mai – Phản biện 1

ThS. Lê Thị Thảo – Phản biện 2

ThS. Vũ Thị Nự – Thư ký

TS. Nguyễn Đức Thuận – Ủy viên

Chủ nhiệm đề tài Vì Văn Đô đang trình bày kết quả nghiên cứu

Sau trình bày của tác giả là đến phần nhận xét và đặt câu hỏi của các thành viên hội đồng về những kiến thức khoa học chuyên ngành như: phạm vi nghiên cứu như nào cho phù hợp với kinh phí, nhân lực, thời gian; kinh nghiệm trong bố trí thí nghiệm để đảm bảo dung lượng mẫu và đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy cho các công bố.

Hội nghị được tiến hành theo đúng quy trình nghiệm thu các đề tài NCKH đã quy định với kết quả đánh giá loại Giỏi.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần nâng cao vị thế hoạt động của Khoa, thu hút và sử dụng hợp lý các nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội cho sinh viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thuận – Bộ môn Nông học

Trả lời