Dự án LPS/2015/037 được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) được bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2017 trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và Điện Biên của tỉnh Điện Biên. Nằm trong chuỗi các hoạt động đánh giá cuối kỳ của Dự án từ ngày 22-25/11/2022 bao gồm các hoạt động ngoài thực địa, sáng ngày 24/11/2022 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị đánh giá cuối kỳ những hoạt động của Dự án.

Dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi tây bắc việt nam, mã số LPS/2015/037” với mục tiêu là nâng cao thu nhập của nông hộ chăn nuôi bò từ thâm canh chăn nuôi bò thịt và thúc đẩy các mối liên kết thị trường trong các hệ thống trồng trọt – chăn nuôi ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, về phía ACIAR có Bà Anna Okello, giám đốc chương trình ACIAR, Bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng Đại diện ACIAR tại việt Nam tham dự online, về phía chuyên gia độc lập Ông Lane Peter Alan, Ông Dyer Rodd Macgregor, GS. Ngô Đức Ngoan, Chuyên gia Dự án Úc, Ông Oleg Nicetic – Chuyên gia Dự án. Về phía Dự án có ông Ông Sterphen Ive – Giám đốc Dự án phía Australia, Ông Phạm Công Thiếu – Viện Trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc Dự án phía Việt Nam. Bà Chu Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, Bà Lê Thị Thanh Huyền – Điều phối Dự án phía Việt Nam.Ttham dự Hội nghị còn có đại biểu là các thành viên trực tiếp tham gia Dự án thuộc NIAS, CASRAD, VNUA, TBU, TUAF, các hộ chăn nuôi tiêu biểu của huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

TS. Phạm Công Thiếu, Viện Trưởng Viện Chăn nuôi Quốc Gia phát biểu tại phiên họp

 

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên phát biểu tại phiên họp

 

Bác Lò Văn Kim, nông dân tiêu biểu Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên phát biểu tại phiên họp

Chị Lò Thị Tương, nông dân tiêu biểu Xã Pom lót, huyện Điện Biên phát biểu tại phiên họp

 

 

Th.s. Hồ Văn Trọng