Hình 1. Phụ nữ dân tộc Thái với mùa thu hoạch cà phê ở bản Nẹ Nưa, xã Hua La, TP Sơn La

  1. Nội dung thực hiện

 – Chuẩn bị cho hoạt động tổ chức sự kiện “Ngày của nông dân trồng cà phê” dự kiến tổ chức tháng 01/2022.

 –  Khảo sát để lấy tư liệu (chụp ảnh, quay video)  về thời kì thu hoạch cà phê của nông dân nhằm giới thiệu tới người xem về hoạt động thu hoạch, thu mua,…và tâm tư của người trồng cà phê.

  1. Kết quả thực hiện

    2.1. Chuẩn bị cho hoạt động tổ chức sự kiện “Ngày của nông dân trồng cà phê”

 Giảng viên Khoa Nông Lâm: TS. Hoàng Văn Thảnh và ThS. Đào Thanh Hải đã làm việc với đại diện UBND xã Hua La, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La và đại diện nhóm nông dân nòng cốt tham gia Dự án thuộc hai thảo luận về việc tổ chức sự kiện “Ngày của nông dân trồng cà phê”. Đại diện chính quyền địa phương và nông dân nòng cốt nhất trì tổ chức sự kiện tại hai địa điểm:

 + Tổ chức sự kiện tại địa điểm xã Hua La: Thời gian 1 ngày, thành phần tham gia gồm khoảng 40-50 người: đại diện UBND và toàn thể nhóm nông dân nông dân nòng cốt tham gia Dự án của xã Hua La (thành phố Sơn La), xã Chiềng Mai và xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn).

+ Tổ chức sự kiện tại địa điểm xã Chiềng Đen: Thời gian 1 ngày, thành phần tham gia khoảng 40-50 người: đại diện UBND và toàn thể nhóm nông dân nông dân nòng cốt tham gia Dự án của xã Chiềng Đen (thành phố Sơn La), xã Chiềng Pha và xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu).

 Các bên liên quan sẽ thống nhất kế hoạch chi tiết của sự kiện, thời gian tổ chức sự kiện dự kiến tháng 01/2022.

 Khảo sát địa điểm chụp ảnh, quay video về tình hình sản xuất cà phê. Địa điểm khảo sát tại bản Nẹ Nưa, xã Hua La, thành phố Sơn La; đã xác định được khung cảnh quay, hộ gia đình nông dân tham gia, xây dựng kịch bản để chụp ảnh và quay video.

2.2. Chụp ảnh, quay video về hoạt động sản xuất

Tiến hành hoạt động chụp ảnh và quay video về một ngày sinh hoạt và sản xuất của hộ nông dân trồng cà phê tại bản Nẹ Nưa, xã Hua La, thành Phố Sơn La.

Hình 2. Nông dân thu hoạch cà phê tại bản Nẹ Nưa, xã Hua La, TP Sơn La

 – Thành phần tham gia nông dân tham gia: Một số người dân hái cà phê thuê, nông dân trong đội văn nghệ của bản Nẹ Nưa cũng tham gia hoạt động ghi hình.

 – Đã tiến hành ghi hình các nội dung:

+ Đường giao thông vào bản, nhà văn hóa, nhà người dân;

+ Quang cảnh vườn cà phê;

+ Nhà của người nông dân trồng cà phê;

+ Hoạt động sinh hoạt của một hộ nông dân;

+ Hoạt động hái cà phê của một số hộ nông dân;

+ Hình ảnh người phụ nữ dân tộc Thái với cây cà phê;

+ Hoạt động thu mua cà phê;

+ Hoạt động văn hóa cộng đồng của người nông dân;

+ Phát biểu của người nông dân.

Hình 3. Nông dân bán quả cà phê tại một điểm thu mua (bản Nẹ Nưa, xã Hua La, TP Sơn La)

Các hoạt  động được người nông dân nhiệt tình tham gia nhiệt tình. Người dân tự hào về sản phẩm cà phê do địa phương và gia đình sản xuất ra. Nông dân mong đợi sản xuất cà phê phát triển bền vững, giá bán cà phê ổn định để đảm bảo được đời sống và tái đầu tư sản xuất./.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời