Hưởng ứng kế hoạch Hoạt động tháng Thanh niên (tháng 3/2021) do BCH Đoàn trường Đại học Tây Bắc phát động. Dưới sự chỉ đạo và định hướng của BCN Khoa Nông – Lâm, liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm chào mừng ngày lễ “Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh” (26/03/1931 – 26/03/2021). Liên chi đoàn khoa Nông – Lâm đã tuyên truyện, phổ biến cho tất cả các chi đoàn trong Liên chi, các Đoàn viên, thanh niên đang học tập trong khoa được biết và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào do Liên chi và BCH Đoàn trường đưa ra. Kết quả toàn bộ các chi đoàn đã tiến hành dọp dẹp, tổng vệ sinh lớp học. Toàn bộ các đoàn viên trong khoa tiến hành hưởng ứng tuần lễ chủ nhật xanh vào ngày 21/03/2021, hưởng ứng “Ngày hội hiến máu tình nguyện” vào trung tuần tháng 3/2021… Thông qua các hoat động ý nghĩa này sẽ giúp cho các đoàn viên, thanh niên trong và ngoài khoa thêm hiểu và có các suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống, cũng như trong quá trình học tập.

Một số hình ảnh các hoạt động:

Tác giả: Ths. Trần Anh Tuấn – Bí thư Liên chi đoàn Khoa Nông Lâm

Trả lời