Ngày 02/8/2021, tại văn phòng môi trường thuộc chi nhánh Công ty cổ phần môi trường và bao bì Việt Nam (VinaENPA), số 170A, đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La diễn ra buổi làm việc khởi động cho các hoạt động kết nối thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, khoa Nông Lâm, trường Đại học Tây Bắc và Đại diện lãnh đạo công ty VinaENPA.

TS. Đỗ Xuân Đức, giảng viên BM QLTN&MT, Khoa Nông Lâm và ThS. Lê Mạnh Cường giám đốc VinaENPA cùng đội ngũ nhân sự của công ty và 3 tân kỹ sư K58 ngành QLTN&MT 

Theo đó: Trong công tác đào tạo, VinaENPA sẽ tạo điều kiện để giảng viên ngành Quản lý TN&MT được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến các dịch vụ tư vấn; đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường…thông qua đó nâng cao chất lượng các học phần liên quan.

VinaENPA sẽ tạo điều kiện để sinh viên, các tân kỹ sư ngành Quản lý TN&MT, Khoa Nông –Lâm, trường Đại học Tây Bắc đến thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp, rèn kỹ năng nghề, học việc theo nội dung đào tạo các học phần liên quan. Ngoài ra VinaENPA sẽ ưu tiên tuyển dụng sinh viên đến học việc vào các vị trí mà công ty đang có nhu cầu việc làm đồng thời giới thiệu sinh viên, tân kỹ sư ngành QLTN&MT cho các đối tác hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cán bộ của VinaENPA tham gia hỗ trợ hướng dẫn thực tập cho sinh viên QLTN&MT.

Trong nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của mỗi bên; hỗ trợ cùng tham gia nghiên cứu, trao đổi tư vấn, chuyển giao công nghệ, phối hợp thực hiện các dự án do công ty và đề tài, dự án do giảng viên ngành QLTNMT triển khai. Hai bên sẽ hợp tác trong việc xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường và các dự án bảo vệ môi trường; phối hợp hợp tác khai thác, phát huy thế mạnh của mỗi bên giải quyết các bài toán ứng dụng thực tế phục vụ sản xuất, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến môi trường và tài nguyên.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, dịch vụ, trước thách thức môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong khi đó nhu cầu nguồn nhân lực liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên có chất lượng, đồng thời là người địa phương đang trở thành lợi thế trong tuyển dụng nhân lực để đáp ứng nhu cầu quản lý TN&MT có trình độ cao của các công ty, doanh nghiệp tại tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc.

Công ty cổ phần môi trường và bao bì Việt Nam (VinaENPA) thành lập vào ngày 26/08/2019. Lĩnh vực Môi trường, công ty tập trung cung cấp dịch vụ tư vấn các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh lân cận. Phát triển mạng lưới cung cấp các vật tư, thiết bị môi trường; tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải phục vụ cho các Doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La theo chủ trương phát triển kinh tế song hành với việc bảo vệ môi trường. Công ty cam kết về chất lượng sản phẩm đối với mọi sản phẩm mà công ty cung cấp ra thị trường.

Tại buổi kết nối thỏa thuận hợp tác, TS. Đỗ Xuân Đức đã giới thiệu với VinaENPA 3 tân kỹ sư Quản  lý TN&MT K58 để công ty tiếp nhận đến học việc trong thời gian 2 tháng trước khi xem xét tuyển dụng vào làm việc chính thức.

 Tác giả: Đỗ Xuân Đức – Giảng viên bộ môn QLTN&MT

Trả lời