Trong năm học 2019 – 2020, Bộ môn Nông học, khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức khóa tập huấn “Sử dụng nấm ký sinh côn trùng trong Bảo vệ thực vật” cho các giảng viên, sinh viên ngành Nông học, sinh viên ngành Bảo vệ Thực vật. Chương trình lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 04/12 – 08/12/2019 với sự tham gia hướng dẫn, tập huấn của Tiến Sĩ Trịnh Thị Xuân, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

Lớp tập huấn các kiến thức về nấm ký sinh côn trùng tại Phòng 103D, Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc 

Khóa học cung cấp cho các học viên nhiều kiến thức xoay quanh nấm ký sinh côn trùng. Thông qua buổi tập huấn, các học viên được tập huấn kỹ thuật phân lập nấm ký sinh côn trùng; kỹ thuật bảo quản giống gốc; quy trình sản xuất chế phẩm nấm ký sinh côn trùng. Đặc biệt hơn khi học viên được thực hành trực tiếp các kỹ thuật liên quan đến sản xuất chế phẩm nấm ký sinh côn trùng từ nấm Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anasoplia tại phòng thí  nghiệm Sinh học 101D và phòng thí nghiệm Bảo vệ Thực vật 308C. Ngoài ra, Tiến sĩ Trịnh Thị Xuân cùng các học viên thảo luận trao đổi về các nghiên cứu sử dụng nấm ký sinh côn trùng trong phòng trừ sâu hại đã được thực hiện và chuyển giao, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất Nông nghiệp tại đồng bằng Sông Cửu Long và tại Sơn La.

Tiến sĩ Trịnh Thị Xuân hướng dẫn cách đếm số lượng bào tử nấm ký sinh bằng buồng đếm tế bào Neubauer

Khóa tập huấn đã diễn ra thành công, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra ban đầu, góp phần tích cực vào công cuộc nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu của các học viên và mở ra định hướng phát triển ứng dụng chế phẩm sinh học trong lĩnh vực Bảo vệ Thực vật.

ThS. Bùi Thị Sửu, Bộ môn Nông học

Trả lời