Tổng kết hoạt động Hội thao, hội diễn cho sinh viên Khoa Nông – Lâm năm học 2023 – 2024

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, với những nội dung thi đấu hào hứng, chất lượng chuyên môn cao của 10 nội dung thi đấu, trên tinh thần học hỏi – giao lưu – chiến thắng. Hội thao,… Đọc tiếp