Biến đổi khí hậu toàn cầu đã trở thành một nguy cơ đe dọa đến sự sống trên hành tinh. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, các cộng đồng đang nỗ lực để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2008. Chương trình đào tạo có một số học phần, nội dung về biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, Bộ môn Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một số seminar có các báo cáo về biến đổi khí hậu: Rà soát, điều chỉnh chương trình chi tiết; đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nội dung semianar cũng đã nhận được sự quan tâm của một số giảng viên chuyên ngành Địa lý, Hóa học, Vật lý, Lâm nghiệp.

Thông qua các semiar, Bộ môn Tài nguyên và Môi trường tiếp thu được những ý kiến thảo luận quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cho hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau đây là một số hình ảnh tại các seminar:

Hình 1. Ảnh trao đổi về ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến Tài nguyên và Môi trường ở khu vực Tây Bắc

Hình 2. Ảnh báo cáo về Tài nguyên thực vật được sử dụng làm thuốc của Cộng đồng dân tộc Thái ở Sơn La

                                                                           Tác giả: TS. Đoàn Đức Lân – BM Tài nguyên và Môi trường